Tento den těsně po 12:00 SELČ mi nezávisle na sobě volali můj otec Petr Drahokoupil a 2 minuty poté i můj kolega z práce Daniel Hubač, že právě pozorují „pěknou“ trombu u letiště Ruzyně. Tou dobou jsem byl na „novém“ letišti v práci a tak jsem ihned vyběhl ven před budovu, abych ji taky viděl, ale již jsem nic nespatřil.

Poté jsem oba svědky požádal o vyplnění formuláře, který slouží k nahlášení pozorování tornáda (v tomto případě tromby). Hned jak jsem měl oba formuláře vyplněné, tak jsem je zaslal do ČHMÚ, kde již pan Šálek vedl záznamy o tom samém jevu od jiných pozorovatelů.

Na následující fotce pořízené Danielem Hubačem pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu lze naprosto jasně vidět výše popisovanou trombu. Obrázek nalevo je originál fotka a napravo je její výřez.

 

Zde je situace na radaru ČHMÚ. Červený kříž značí polohu letiště Ruzyně. U kříže můžeme vidět sotva patrnou tečku oblačnosti, ze které se tromba spustila.

 

Na závěr ještě uvádím vyplněné formuláře o pozorování od obou svědků. (dokumenty ve formátu .rtf)

Petr Drahokoupil, Daniel Hubač


Související odkazy:

Oddělení radarových měření ČHMÚ – radarové snímky ČR
Aktuální případy a informace – tromby a tornáda v ČR (odkaz na ČHMÚ)
Tromba u Prahy Ruzyně – zpracovaný případ na webu ČHMÚ
Tromby u Brandýska 22. 8. 2002 – náš první případ tromby
Tromba u Brandýska 23. 8. 2005 – náš druhý případ tromby
Tornádo u Brandýska 7. 8. 2005 – náše první tornádo