Nápad jakéhosi setkání amatérských i profesionálních meteorologů pocházel původně z hlavy Romana Maňáka z projektu TOP, který zamýšlel uspořádat takový sraz letos v létě na Moravě. Nám se taková akce zdála jako velmi dobrý nápad a samozřejmě jsme hned přislíbili účast, avšak vzhledem k různým okolnostem nakonec z moravského setkání sešlo.

Ale nám se myšlenka méně formálního setkání amatérských meteorologů zaměřená na pozorování jevů natolik líbila, že jsme se rozhodli, ačkoli nemajíc žádné zkušenosti s podobným akcemi, zkusit setkání menšího rozsahu uspořádat. Poměrně dlouho zůstalo jenom u plánů, konkrétní kroky jsme začali podnikat až s ca. dvouměsíčním předstihem. Velkým otazníkem bylo místo, kde by se mohl sraz konat – každopádně bylo nutné mít k  dispozici projektor, počítač, video a také dostatečný počet míst. Naše volba padla nakonec na Leteckou školu v Praze-Ruzyni, kde Jan Drahokoupil jako zaměstnanec ŘLP pracuje, a tak pro něj bylo jednodušší vše zajistit. Když bylo zařízeno toto, bylo již nutné informovat případné zájemce. Již od začátku jsme odhadovali cekový počet lidí kolem deseti včetně nás, což se nám také nakonec potvrdilo. Konečnou „soupisku“ jsme měli pohromadě zhruba týden před akcí – čítala jedenáct jmen (pořadatelé Jan Drahokoupil a Miroslav Sedlmajer, Martin Setvák, Jan Sulan, David Rýva, Tomáš Púčik, Jiří Kalina, Luboš Opalecký, Petr Šťastný, Martin Votava a Lukáš Ronge, jehož účast nebyla jistá). Všem jsme rozeslali podrobný program s tématickými okruhy, ke kterým jsme měli své prezentace a ke kterým měli možnost se vyjadřovat a prezentovat i účastníci. Kromě toho jsme nevyloučili ani možnost výjezdu k  pozorování zajímavých jevů na obloze.

Nepřítomnost počítače na učebně jsme vyřešili vlastním notebookem připojeným k projektoru, osvědčilo se nám také laserové ukazovátko.

Start srazu byl stanoven na sobotu, jednu hodinu po poledni. Již tři hodiny před začátkem jsme dali účastníkům možnost dorazit na učebnu nebo si dojít na oběd do restaurace v budově. Bohužel se nemohl dostavit Lukáš Ronge kvůli špatnému spojení z Trutnova. Kdo nás velmi nemile překvapil, byl Martin Votava, který přestože měl zamluvený i zaplacený pokoj na přespání a svoji účast potvrdil, nedorazil, ani se nijak neohlásil.

Sraz jsme začali oproti plánu bez Lukáše Rongeho, Martina Votavy a Jana Sulana, který dorazil kvůli dopravním problémům o hodinu později. Náš první příspěvek pojednával o vlastních metodách pozorování, kde jsme se snažili přítomným přiblížit naše postupy a metody. Ještě během naší prezentace se diskuze stočila k našemu fotografickému vybavení a přístrojům – takřka všichni přítomní u sebe měli nějaký ten fotoaparát, stativ či videokameru, který si ostatní rádi a se zájmem prohlédli – ani jeden z přístrojů se neopakoval. Zvlášť živá diskuze se týkala využití sekvenčního snímání a webkamerek pro účely zaznamenávání vývoje oblačnosti. Po nás si vzal slovo Martin Setvák se svou obsáhlou a velmi přínosnou prezentací zaměřenou na radarové výstupy a sledování a rozpoznávání supercelárních bouří. Jeho prezentace také poukázala na limity veřejně dostupných radarových dat s nižším rozlišením.

 

Po krátké přestávce na občerstvení jsme pokračovali trošku méně náročným tématem – prezentací vlastních materiálů. Vybrali jsme naše nejlepší „úlovky“ v několika kategoriích – bouřky, blesky, videa a sekvence a zajímavé doprovodné jevy, kterým jsme se však měli v plánu věnovat podrobněji další den, stejně jako našim případům tromb a v  neposlední řadě našemu tornádu. K prezentaci vlastních jevů se připojil ještě Luboš Opalecký s velmi zajímavým videem trombičky na Plzeňsku a sestřihem nejlepších pozorování konvektivní oblačnosti v posledních letech.

Oproti plánu jsme skončili o necelou hodinu později, avšak domů se nám ani tak ještě nechtělo, tak jsme využili služeb restaurace v přízemí budovy a usadili se na zahrádku s výhledem na parkoviště. Tady jsme zůstali ještě více než hodinu, každý podle toho kdy mu jel spoj mířící domů – až na Luboše Opaleckého a Petra Šťastného, kteří si našli ubytování v sousedící budově, byli všichni z Prahy nebo jejího okolí. Martin Setvák, Jan Sulan se dalšího dne již zúčastnit nemohli, avšak v  plánu je i odborněji zaměřený seminář pod patronátem ČHMÚ letos na podzim.

 

Další den nás čekal nabitější program – měl vyplnit takřka celý den, od devíti ráno do šesti večer.

Před devátou jsme se setkali v sestavě oslabené o dva zmíněné meteorology z ČHMÚ a Miloše Jeřábka z Kolína. Mile nás překvapil nový účastník – pan Miroslav Jindra, který se o našem srazu dozvěděl od Martina Setváka.

Naše úvodní prezentace se věnovala rizikům spojeným s pozorováním bouřek – zaměřili jsme se hlavně na nebezpečné jevy běžně se vyskytující u nás, a to blesky, silný vítr, přívalové srážky a krupobití. Po bohaté diskuzi, která se stočila i k tornádům a krátké přestávce jsme přikročili k dalšímu rozsáhlému tématu – fotografování bouří a blesků. Prezentovali jsme naše různé metody focení bouří, počínaje nutným vybavením, přes nastavení fotoaparátu až po různé přístupy k dokumentací těchto jevů. Další kapitolou bylo zachytávání blesků – obor, ve kterém získáváme stále nové zkušenosti, o něž jsme se podělili. Nesměla chybět závěrečná kapitolka o bezpečnosti jak lidí, tak i drahého fotografického vybavení. Další prostor patřil Davidu Rývovi a Tomáši Púčikovi s jejich prezentací, ale ještě předtím jsme zamířili se posilnit do přízemí.

Po obědě již spustili David a Tomáš svoji přednášku zaměřenou na využití meteorologických indexů a výstupů z meteorologických měření pro předpovídání bouří, spolu s tím nám předvedli zpětnou analýzu několika zajímavých případů z minulosti. Zároveň s teoretickými prezentacemi se nám při pohledu z okna naskýtalo i něco z praxe – na západním obzoru nad Krušnými horami se tvořily pěkné cumulonimby. Bohužel byly příliš daleko na to, abychom podnikli výjezd, překážkou byl i nedostatek automobilů.

   

Proto jsme se opět vrátili do učebny a pokračovali v načatém odpoledním programu – rychle jsme proběhli naši obrázkovou prezentaci o  zajímavých jevech spojených s konvektivní oblačností a vrhli se na naše případy tornáda a tromb z předešlých let. Naše tři pozorování doplnil svým úlovkem tromby Lubomír Opalecký. Posledním tématem byly postupy při dokumetování škod způsobených bouřemi a tornády, tedy oblast, ve které zatím nemáme mnoho zkušeností. Nastínili jsme některé základní zásady a postupy pokud vyšetřujeme stopy po takovém jevu a zároveň jsme prezentovali případy Jana Drahokoupila – dokumentaci škod způsobených povoněmi ve Švýcarsku a dokumentaci škod v Olšanech po červnové bouři. Zhruba v půl páté jsme měli podle programu splněno. Oproti plánu jsme ještě prezentovali jedno zajímavé téma – tvorbu panoramatických snímků i  s praktickou ukázkou.

Postupně začali všichni odcházet směrem domů, nakonec jsme zbyli my dva pořadatelé s Davidem Rývou a Tomášem Púčikem. Ještě nějakou dobu jsme sledovali vyvíjející se situaci a zhruba po necelé hodině jsme sraz ukončili.

Z našeho pohledu hodnotíme sraz jako povedený, dařilo se nám plnit časový harmonogram, účastníci aktivně vstupovali do diskuzí a zároveň i  sami přispívali svými zkušenostmi a materiály. Potěšila nás účast Martina Setváka a Jana Sulana z ČHMÚ, kteří rovněž přispěli k tématům srazu. Tímto bychom chtěli i ostatním účastníkům sjezdu poděkovat za účast. Doufáme, že jsme se nesetkali naposledy a že se brzy naskytne příležitost k dalšímu srazu.

Vybrané prezentace:

Jak fotografovat bouře a blesky

Vlastní metody pozorování

Rizika spojená s pozorováním bouří

Postupy při dokumentování škod způsobených bouřemi a tornády

Naše případy tornáda a tromb

(Pozvánka na sraz)