Fotky: autoři, P. Novák

Ve dnech 19. až 21. června se uskutečnil již třetí ročník bouřkového semináře ve školicím středisku ČHMÚ v Radostovicích. Původně jsme se letos chtěli sejít tradičně již v dubnu, ale na jiném místě než v předchozích letech. Okolnosti tomu však nepřály, a tak jsme se nakonec sešli opět v Radostovicích, kde to máme stejně nejraději. Posun termínu na červen oproti tradičnímu dubnu v předchozích letech představoval daleko větší šanci na nějakou pěknou bouřkovou situaci. Někteří jsme tak tajně doufali, že se konečně uskuteční skupinový výjezd za pozorováním bouřek. Počasí nám však opět nevyšlo, a tak jsme se mohli plně soustředit na řadu přednášek, které zaplnily všechen stanovený čas.

V pátek ještě před oficiálním zahájením bouřkového semináře probíhal kratší program zaměřený na téma grantu a následně Hana Kyznarová prezentovala možnosti algoritmu Celltrack pro studium konvektivních bouří.

Během odpoledne jsme se pak začali sjíždět i my, ostatní. Oficiální začátek semináře byl naplánován na 16:30. Ještě před tímto časem však probíhala diskuze o případné nové formě „Tornádových stránek“ na novém portálu ČHMÚ.

Skupinová konverzace - autor: Lukáš Ronge

Po krátkém představení všech účastníků semináře se hned přešlo k  první zajímavé přednášce, kterou odpřednášel Lojzo Sokol. Jejím tématem bylo „Využitie družíc formácie „A-Train” pre štúdium štruktúry vertikálne mohutnej konvektívnej oblačnosti“. V této přednášce nám byly odprezentovány družice CloudSat s přístrojem CPR (Cloud Profiling Radar) schopný velice detailně mapovat povrch bouří, dále to byla družice CALIPSO s přístrojem CALIOP (Cloud Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization) což je laser, schopný mapovat povrch bouří s vertikálním rozlišením 30-330 metrů.

Vzhledem k tomu, že byl začátek semináře trochu posunut, vyšla přednáška Martina Setváka až na čas po večeři. V ní jsme se dozvěděli o  „Grantech zaměřených na konvekci od roku 1999 až po dnešek“. Večer jsme si ještě promítali nové úlovky od různých pozorovatelů, kde jsme si připomněli například bouře z 25. 6. 2008.

Momentka Martina Setváka a Davida Rývy - autor: Petr Novák  Řady posluchačů - autor: Petr Novák

Sobotní cyklus přednášek zahájil Petr Novák. V první prezentaci „Zpracování 10 let dat z bleskového systému“ jsme si mohli prohlédnout velmi zajímavé statistiky četnosti výbojů zaznamenanou sítí CELDN jak nad Střední Evropou, tak i jen nad Českou republikou. Zajímavé bylo porovnání jednotlivých let, četnost i hustota výbojů nad naším územím.

Dále nás Petr Novák seznámil s „Novou skenovací strategií radarů“ kde nám byl nejdříve vysvětlen princip dřívějšího prokládaného snímání a následně byla prezentována samotná scanovací strategie v roce 2009. Hlavním přínosem této strategie je přechod z desetiminutové obnovy prokládaného snímání na čistou pětiminutovou obnovu dat. Dále se místo 16 elevací za 10 minut měří elevací 12 + jeden nízkohladinový scan pro dopplerovské využití v 5 minutovém intervalu.

Petr Novák komentuje - autor: Jan Drahokoupil  Diskuze nad skenovací strategií - autor: Jan Drahokoupil

Po krátké pouze si vzal slovo Martin Setvák a zaměřil se opět na své oblíbené téma „Teplotní pole horních hranic Cb“, kde se zaměřil mimo jiné i na nové poznatky ve zkoumání přestřelujících vrcholů a také nám ukázal pár příkladů bouří z posledních let.

Ještě před obědem načal svou přednášku také Honza Sulan, v které se věnoval „stávajícím praktikám meteorologů ČHMÚ při předpovídání bouřek“. Ukázal nám využití softwaru Visual Weather pro předpovědi bouřek, prozradil nové prvky v Systému integrované výstražné služby a nadhodil i možnosti spolupráce se Skywarnem potažmo i stormchasery.

Martin Setvák prezentuje - autor: Jan Drahokoupil  Přednáškový sál - autor: Jan Drahokoupil  Martin Setvák prezentuje - autor: Jan Drahokoupil  Přednáška - autor: Lukáš Ronge  Prezentace Honzy Sulana - autor: Petr Novák

Po obědě, kdy Honza ještě dokončil svou přednášku, se přešlo na další téma. Tím byl nový systém předpovědí u Skywarnu, který se chystá do budoucna. Poté proběhla krátká panelová diskuze.

Následovala krátká prezentace Romana Volného a jeho terénního průzkumu v lokalitě Albrechtic, kde se 22. května 2009 mělo vyskytnout tornádo. To nakonec nebylo potvrzeno ani vyvráceno, a tak případ zůstává nevyjasněn.

Během krátké přestávky došlo i k tradičnímu společenskému focení a zároveň nechybělo ani malé halo, které jsme mohli pozorovat zatím na každém semináři.

Pozorování malého hala - autor: Lukáš Ronge    Společná fotka všech zúčastněných - autor: Lukáš Ronge

Pomyslný vrchol sobotních přednášek měl přijít s prezentacemi věnovanými nechvalně známému datu vázanému na 25. červen roku 2008. První si vzal slovo Radek Tomšů z RPP ČHMÚ v Ústí nad Labem, který zhodnotil silné bouře toho dne z pohledu regionálních předpovědních pracovišť.

Po něm již přišla chvíle pro Davida Rývu, Tomáše Púčika a Lukáše Rongeho. Tomáš nás seznámil s detailní analýzou meteorologické situace tohoto dne, ukázal nám řadu modelů a vysvětlil nám, jakým způsobem došlo ke vzniku takto silných bouří. Po Tomášově analýze si vzal slovo David a Lukáš a ti se pustili do analýzy situace z pohledu radarů a také vyprávěli poznatky a zážitky z lovení těchto bouří. V poslední části této velké přednášky byla prezentace Davida o způsobených škodách těmito bouřemi v obcích v okolí Čáslavi a Chrudimi. Protože se zmíněná prezentace poněkud protáhla, další prezentací se pokračovalo po večeři.

Radek Tomšů přednáší... - autor: Jan Drahokoupil  Prezentace silných bouří 25.6.2008 - autor: Petr Novák  Prezentace silných bouří - autor: Lukáš Ronge  Tomáš s Davidem se chystají na prezentaci - autor: Jan Drahokoupil  Zaujatý Milan Šálek - autor: Jan Drahokoupil  Břetislav Onderka a v pozadí procházející Mirek Meglič - autor: Jan Drahokoupil

Poslední přednášku tohoto dne si připravil Ján Kaňák a Lukáš Ronge, kteří nám představili jejich nově vyvíjený software „MSGPROC“ pro zpracování snímků z družic MSG. Ukázali nám, jak samotný program vypadá, co umožňuje, jaké má výhody a ukázali nám plno zajímavých družicových situací zpracovaných právě jejich softwarem. Dále nám řekli, že software bude dostupný na podzim roku 2009 a bude cenově dostupný hlavně pro amatéry, protože ostatní software, který by dokázal generovat snímky dle specifikací EUMETSATu je nepřiměřeně drahý. Po samotné prezentaci následovalo ještě několik dotazů z řad posluchačů, na které bylo vzápětí odpovězeno.

Prezentace softwaru MSGPROC - autor: Petr Novák

Konec dne byl zakončen společným, příjemným táborákem u ohně. Někteří z  „nás, bláznů“ se ještě vydalo fotit záblesky družice Iridium a následně jsme fotili mlhu nad nedalekým rybníkem.

Příprava na večerní táborák - autor: Petr Novák  Večerní táborák - autor: Petr Novák  Diskuze - autor: Petr Novák  Večerní táborák - autor: Petr Novák  Příprava na večerní táborák - autor: Petr Novák  Záblesk družice Iridium - autor: Petr Novák  Záblesk satelitu Iridium - autor: Jan Drahokoupil  Záblesk družice Iridium - autor: Lukáš Ronge  Večerní rybník - autor: Petr Novák      Noční rybník - autor: Lukáš Ronge  Večerní táborák - autor: Lukáš Ronge  Večerní fotografování na hrázi - autor: Jan Drahokoupil  Večerní táborák - autor: Jan Drahokoupil

Nedělní prezentaci zahájil Jindřich Štástka z družicového oddělení ČHMÚ, který nám prezentoval „Využití SAFNWC při monitorování silných konvektivních bouří“. V této přednášce jsme se dozvěděli princip fungování „SAFu“ a následnou implementaci v ČHMÚ.

Následovala odbornější přednáška Radky Kellnerové z Ústavu termomechaniky AV ČR o „Fyzikálním modelování tornáda v laboratoři“.

Celý seminář zakončil Petr Dvořák svou prezentací mělké konvekce, kde nám jako zkušený plachtař vysvětlil vznik konvekčních proudů, využívání termiky a ukázal nám i snímky z infračerveného oboru světla.

Prezentace Radky Kellnerové - autor: Petr Novák  Nedaleký rybník - autor: Lukáš Ronge  Společná fotografie s Hasrtmanem - autor: Lukáš Ronge  Skupinová fotka u vodníka - autor: Jan Drahokoupil  Panorama  Lesní cesta - autor: Jan Drahokoupil


Související odkazy:
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav – hlavní stránka
Radostovice 2007 – Meteorologický seminář Radostovice 2007
Radostovice 2008 – Meteorologický seminář Radostovice 2008