Búrky na Morave, Z a strednom Slovensku— SITUACE —

Medzi tlakovými výšami nad V Evropou a V Atlantikom zasahuje nad strednú Európu od severu brázda vyššieho tlaku vzduchu a s ňou spojený studený front. Destabilizácia ovzdušia sa však očakáva až za frontom,tj. v chladnej advekcii vzduchu kde by sa hodnoty CAPE mali šplhať k 500J/KG.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Búrky by sa mali vyskytnúť hlavne v obednajších hodinách. Avšak, väčšina búrok bude už zrejme za frontom, pričom ich vznik bude dosť viazaný na orografiu. Malo by dochádzať k minimálnej labilizácií a strih vetra by mal byť taktiež minimálny, takže búrky by mali byť slabo organizované a bez význačných prejavov.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Modely tu počítajú s trochu lepšou destabilizáciou, pričom hodnoty CAPE by sa mali dosiahnuť rádovo stovky J/KG. Búrky by sa mali vyskytovať v poobednajších hodinách. Väčšina búrok by mala byť viazaná na hory, avšak burky sa môžu vyskytnúť aj v nižšie položených oblastiach, a to najmä na Z Slovensku. Strih vetra by mal byť v hladine AGL 0-6km do 10m/s. Aj tu očakávame búrky s minimálnou organizáciou a bez význačných prejavov.