Možnost silných bouřek na středním Slovensku
— SITUACE —

Nad západní Evropou se i nadále udržuje mohutná výšková brázda, s osou přibližně od Skandinávie po Španělsko. Paralelně s jejím východním ramenem se táhne frontální rozhraní přibližně od severu Francie přes střední Evropu po severní část Ruska. Před ním proudí do střední Evropy velmi vlhká a teplá vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Modely se poměrně dobře shodují ve svých odhadech lability. GFS i ECMWF dávají zejména pro střední část Slovenska hodnoty CAPE přes 1000J/kg. Toto má být spojeno se střihem větru 10-15m/s. Rovněž vlhkost má být velmi vysoká, zejména na jihu Slovenska by se hodnoty směšovacího poměru měly přesahovat až 12g/Kg, což už jsou výrazné hodnoty.
Dynamická podpora však bude poměrně slabá, tvorbu bouřek očekáváme zprvu v rámci horských oblasti, popřípadě lokálních zón konvergence (které mohou být pozůstatky outflow boundaries ze sobotních bouřek). Vzhledem ke kombinaci střihu větru a lability očekáváme organizaci bouřek do multicel. V jejich rámci by se mohla objevit krupobití, lokálně rovněž zejména na horách počítáme s možností intenzivních srážek (přes 30mm/hod) a jejich vyšších úhrnů. Rovněž je zde možnost ojedinělých vyšších nárazů větr u(přes 20m/s).

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde budou podmínky pro tvorbu bouřek slabší. Přestože střih větru by měl být stejný, na některých místech dokonce vyšší než v oblasti označené lvl. 1, nicméně ve srovnání s touto bolastí zde předpokládáme výrazně slabší labilitu. V rámci této oblasti nepředpokládáme výraznější projevy bouřek, avšak ojedinělé krupobití nebo silnější srážky vyloučeny nejsou.

Tato předpověď je pouze předběžná, v ranních hodinách počítáme s vydáním finální předpovědi pro tento den