Možnost silných bouřek na středním Slovensku
— SITUACE —

Nad západní Evropou se i nadále udržuje mohutná výšková brázda spojená s několika výškovými cyklonami. Její osa se táhne přibližně od severu Skandinávie přes Britské Ostrovy a Španělsko až nad sever Afriky. Paralelně s jejím východním ramenem – od středá Francie přes Slovensko až po sever Ruska stagnuje frontální rozhraní. Po něm budou od západu postupovat jednotlivé vlny. Nad území nacházející se před touto frontou (jižně od ní) proudí velmi vlhká, teplá a instabilní vzduchová hmota ve které je možné očekávat tvorbu bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Tato oblast se nachází právě v oblasti před frontou. Modely (GFS i ECMWF) zde v průběhu dne počítají s dobrou labilizací ovzduší. MLCAPE zejména na jihu území by se mohla vyšplhat přes 1600J/Kg. Přestože oblast s nejsilnějším prouděním v rámci brázdy se bude odsouvat směrem k severovýchodu, i nadále zde můžeme počítat se střihem větru ve spodních 6 kilometrech mezi 10-15m/s, přičemž většina tohoto střihu se bude udržovat ve spodních 3 kilometrech. To je dostačující pro organizaci bouřek do multicel. Velmi otazným parametrem je v tomto případě CIN, kterou ranní sondáž z Vídně i Budapešti ukazují velmi výraznou, spojenou s vysokými konvektivními teplotami. To by mohlo znamenat velký problém s iniciací bouřek, které by se pak nemusely vvůbec vytvořit.. Nicméně jednak ve večerních hodinách by přes uvažované území měla přejít tlaková níže, která by mohla napomoci eliminaci CIN, jednak by pak mohly pomoci samotné výstupné pohyby na frontě. Rovněž musíme brát v potaz vliv orografie. Model GFS přitom počítá v průběhu dne s postupným odbourávánímtéto stabilní vrstvy a vývojem konvektivních srážek zejména na horách. V průběhu noci by pak mohla přes uvažuvané území přejít MCS.
V rámci bouřek vzhledem ke kombinaci lability a střihu větru mohlo docházet ke vzniku krupobití, popřípadě silných nárazů větru. V rámci hor pak nejsou vzhledem k vysoké vohkosti vyloučeny ani silné srážky (přes 30mm/hod) a jejich lokální vyšší úhrny.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

zde by měly být podmínky (zejména co do lability) slabší. Rovněž zejména na východě území je nutno počítat se silnější CIN, což by mohlo vývoji bouřek zamezit. Během dne by se zde bouřky mohly vyvíjet jen velmi ojediněle, zejména pak vázány na orografii. V průběhu noci však počítáme s postupem MCS od jihozápadu. V rámci této MCS by se dalo počítat s výskytem krupobití, silnějších srážek, popřípadě silných nárazů větru. Jejich četnost a intenzita by však povětšinou měly být menší než v předchozí oblasti. Proto zde zatím nevydáváme žádný stupeň. Situaci však budeme i nadále monitorovat a předpověď ještě může být podle našich možností aktualizována.