Možné ojedinělé silné až velmi silné přeháňky s možností izolovaných výbojů blesků, nebo slabé bouřky.
— PŘEDPOVĚĎ SR —

Navzdory večerním předpovědím modelů, se v posledních modelovách výstupech výrazně zvýšila míra předpovídané lability, kdy model GFS dává na JZ Slovenska hodnoty ML CAPE až přes 400J/kg, model ECMWF je ve svém půlnočním běhu střizlivější s SB CAPE lehce přes 100J/kg, což jsou ovšem stále slabé až velmi slabé hodnoty. Přítomnot lability potvrzují ranní sondáže z některých stanic, kudy měla ona labilita postupovat. Limitujícím faktorem pro vývoj bouřek je ale poměrně výrazná výšková inverze ve výšce kolem 3km, ta při takto slabé labilitě výrazně ztěžuje snahu výstupných proudů o další růst konvekce do hladin s dostatečně nízkou teplotou a tak zůstávají výraznější radarová echa pouze v poměrně malé výšce. Během odpoledne, ale může díky prohřívání docházet k četnějším, výraznějším průrazům této inverzní vrstvy a nárůstu přeháněk do dostatečné výšky na výskyt alespoň iojedinělých blesků v přeháňkách nebo na JZ Slovenska, možná i slabých bouřek. S příhlédnutím k mírnému střihu větru a nízko položené nulové izotermě nemůžeme v přeháňkách a případných bouřkách vyloučit ojedinělé krupobití. Výskyt ojedinělých výbojů není vyloučen ani mimo vyznačené oblasti, avšak jejich pravděpodobnost je velmi malá a přesné označení oblastí s možností jejich výsktu problematické s ohledem na naprosto limitní podmínky, pro možný výskyt bouřek.