Ojedinele silné až intenzívne búrky v rámci východného Slovenska.
— SITUACE —

V rámci mohutného, amplifikujúceho sa výbežku nad západnou Európou na jeho východnej periférii zosilnie severozápadné prúdenie. Po smere prúdenia postupuje cez Škandináviu krátkovlnná brázda, ktorá sa bude ďalej presúvať na juhovýchod. V jej tyle sa nachádza jet s rýchlosťami nad 50 m/s v hladine 500 hPa, pričom na prednej strane tejto brázdy očakávame cyklogenézu a zvýraznenie/zvlnenie frontálnej zóny. V náväznosti na polohu výstupnej časti jet-u obtáčajúceho sa okolo brázdy bude prízemná tlaková níž postupovať cez Baltské štáty smerom nad Rusko a jej studený front rýchlo prejde cez naše územie, sprevádzaný prudkým zosilnením severozápadného vetra. Zrážková aktivita a najvýraznejší forcing pochádzajúci z brázdy by sa mal sústrediť hlavne v rámci Slovenska a severovýchodnej Moravy.

— Východné Slovensko —

Modely ako ECMWF, WRF a GFS sa zhodujú v lokalizácii najvýraznejšej lability nad východné Slovensko, čo znie pomerne rozumne vzhľadom na polohu brázdy a tlakovej níže voči územiu ČR a SR. Miera lability by však nemala byť nijak výrazná a vzhľadom na teplotnú stratifikáciu a nízke hodnoty rosných bodov zrejme MLCAPE nedosiahne ani hodnôt 1000 J/kg. Naopak, strih vetra bude veľmi výrazný, hlavne čo sa týka poobedia a skorého večera, kedy očakávame zosilnenie severozápadného prúdenia. Tak v hladine 0-3, ako aj 0-6 km očakávame strih vetra nad 20 m/s. Očakávame, že strih vetra bude prevažne jednosmerný, slabé stáčanie v nižších hladinách však môže vzhľadom na veľmi výrazný strih lokálne zdvihnúť hodnoty SREH 0-3 km ku 150 J/kg. V rámci takýchto podmienok je treba rátať s dobre organizovanou konvekciou. Otázna zostáva podpora konvekcie mimo frontálneho systému, ktorý však bude prechádzať až vo večerných hodinách. Difluentné izohypsy a predpoveď advekcie vorticity však vyzerajú pomerne sľubne na podporu aspoň izolovanej formy konvekcie a v takomto prípade treba rátať s dobre organizovanými multi až supercelami. Relatívne suchšie podmienky v stredných hladinách a výrazný strih vetra v 0-3 km poukazujú na intenzívne nárazy vetra (nad 25 m/s) ako najväčšie riziko. V prípade superciel by sa mohli ojedinele mohli vyskytnúť krúpy s priemerom do cca 2 cm. Najvýznamnejšie riziko bude zrejme v rámci juhovýchodného Slovenska v poobedných až večerných hodinách.

— Ostatok územia —

Predikovaná labilita pre zvyšok územia zrejme bude o dosť nižšia, aj keď Aladin simuluje určité hodnoty CAPE napríklad aj nad územie Moravy. Naviac očakávame suchšie podmienky z hľadiska blízkosti tlakovej výše a modely simulujú veľmi málo zrážok mimo regiónov severného Slovenska a severovýchodnej Moravy. Napriek tomu, že silný strih vetra bude pozorovaný aj v týchto oblastiach, šanca na tvorbu aspoň izolovaných silných až intenzívnych prejavov v prípadných búrkach sa zatiaľ zdá príliš nejasná, resp. malá na vydanie aspoň Stupňa 1. Situácia je však značne premenlivá z pohľadu numerických výstupov a behom dňa preto možno bude predpoveď updatovaná.