Velmi silný vítr na horách s možností nárazů o síle orkánu, zejména v oblasti Vysokých Tater.— SITUACE —

Mezi prohlubující se tlakovou níží nad Z Ruska a mohutnou brázdou vysokého tlaku nad Z Evropou, spojenou s přízemní tlakovou výší nad Britskými ostrovy, bude díky silnému tlakovém gradientu silné až velmi silné proudění prakticky ve všech hladinách troposféry v oblasti střední Evropy. Jet stream spojený s výškovou frontální zónou v této oblasti bude dosahovat ojediněle až rychlostí kolem 70m/s, i proudění ve středních a nižších hladinách bude přechodně dosahovat rychlostí přes 30m/s což povede k výskytu silných nárazů větru, zejména na vyvýšených a exponovaných místech.

— PŘEDPOVĚĎ TATRY —

Situace vypadá velmi výrazně zejména pro Tatry. Modely předpokládají rychlosti proudění v hladině 700hPa až přes 40m/s přes horské pásmo Vysokých Tater, přičemž zvrstvení ovzduší by mělo zůstavat stabilní. Zmíněné podmínky by mohly vést ke vzniku bóry na Slovenské straně Vysokých Tater, kde předpokládáme, v pátečních večerních a nočních hodinách, nárazy větru až o síle orkánu a to jak na horských hřebenech a vrcholech, tak i na svazích hor. Prozatím pro tuto oblast vydáváme stupeň č. 2, ale vzhledem k podmínkám je poměrně pravděpodobné, že s hlavní předpovědí, vydanou zítra kolem poledne, bude na oblast Vysokých Tater vydán stupeň č. 3 kvůli možnosti nárazů větru až přes 40m/s.

— PŘEDPOVĚĎ OSTATNÍ SEVERSKÉ HORY V ČR a SR —

Situace nebude tak kritická jako v Tatranské oblasti, přesto velmi výrazná. Přes horské hřebeny bude vát vítr, podle předpovědí, s rychlostmi přes 25, v SV polovině ČR a k večeru až 30m/s, v hladině 850hPa. Předpokládáme zde tedy velmi silné nárazy větru v exponovaných hřebenových a ve vrcholových partiích hor, ojediněle až o síle orkánu. Pro nejrizikovější oblasti vadáváme stupeň č. 2, zde případné zvýšení rizika nepředpokládáme.
br>

— MIMOHORSKÉ OBLASTI ČR A SR—

Předpověď nárazů větru v nížiných oblastech je složitější, protože nárazy větru v nížinách dalko spíše závisí též na podmínkách umožňujícíh přenos hybnosti z výšky k zemskému povrchu. Zesilování větru v hladině 850hPa na hodnoty až nad 30m/s by se navíc mělo dít zejména ve večerních hodinách, kdy přesnější předpovědi nárazů větru v nižších polohách bývají obvykle problematické. S ohledem na dnešní silnější nárazy větru než byly původní předpoklady, zatím dáváme stupeň č. 1(na vysočině stupeň 2) na větší území s tím, že lze předpokládat případné zmenšení těchto oblastí podle zítřejších aktuálních podmínek a předpovědí.