Na severských horách miestami nárazy nad 32 m/s, v Tatrách až nad 40 m/s, hlavne v neskorých večerných hodinách!— SITUACE —

Vo výraznom severozápadnom prúdení na pomedzí výbežku vyššieho tlaku nad západnou a brázdou nad východnou Európou v stredných hladinách troposféry, bude postupovať krátkovlnná brázda spojená s ďalším zosilovaním prúdenia hlavne na jej prednej strane. Zosilovanie prúdenia očakávame hlavne vo večerných hodinách v rámci severu a severovýchodu ČR a celej SR. Rýchlosť vetra presiahne v hladine 500 hPa 50 m/s, v 700 hPa a 850 hPa nad 30 m/s, na východnom a strednom Slovensku v 850 hPa až nad 35 m/s. V rámci lability ovzdušia situácia nevyzerá až tak výrazne a to hlavne pre západnú časť územia, vďaka prechodnej advekcii teplejšieho vzduchu v hladine 700 hPa, pričom tento faktor by mal byť limitujúcim prvkom pre nárazy vetra vyskytujúce sa v nižšie položených oblastiach

— Tatry – Vysoké/Západné/Nízke —

Už v ranných hodinách, kedy prechádzala prvá vlna výrazného prúdenia, zaznamenal Lomnický Štít náraz vetra 50 m/s, Chopok 40 m/s. Po prechodnom utišovaní behom dňa vo večerných hodinách očakávame ďalšie zosilovanie s tým, že Model ALADIN simuluje v hladine 2 km a vyššie na úrovni hrebeňov Tatier rýchlosť vetra až 35 m/s (simulované nárazy vetra pritom presahujú až 40 m/s). Naviac, vertikálne profily teploty vykazujú pomerne stabilné zvrstvenie ovzdušia okolo 2-4 km, v dôsledku prechodného natekania teplejšej vzduchovej hmoty v tejto hladine, čo by mohlo zvýrazniť proces tvorby „bóry“. V rámci takýchto podmienok čakáme, že by sa na väčšine hrebeňov týchto hôr mohli vyskytnúť nárazy nad 32 m/s, ojedinele až nad 42 m/s a to hlavne na hrebeňoch Vysokých Tatier a juhovýchodnej záveternej strane. Z tohto dôvodu vydávame na Tatry Stupeň 3.

— Zvyšok severských pohorí v rámci ČR a SR —

Výrazné severozápadné prúdenie s rýchlosťami vetra nad 30 m/s okolo hladiny 850 hPa sa bude týkať aj týchto pohorí a aj keď nečakáme, také výrazné nárazy vetra a šanca na vznik bóry v týchto pohoriach bude nižšia, stále rátame miestami s výskytom nárazov vetra nad 32 m/s. Opätovne, najvýraznejšie nárazy sa budú týkať hrebeňov hôr a juhovýchodných záveterných svahov. Z hľadiska ČR očakávame najvýraznejší vietor v rámci masívu Snězky, kde by nárazy vetra mohli dokonca prekročiť 40 m/s. Smerom na západ búdú podmienky stabilnejšie ale vďaka vhodnej orientácii Krušných hôr kolom na prúdenie, aj v tomto prípade očakávame veľmi výrazné nárazy vo večerných až skorých nočných hodinách.

— Nižšie položené miesta v rámci ČR/SR —

Ako už bolo vyššie spomenuté, limitujúcim faktorom pre výskyt nárazov vetra v nížinách bude prítomnosť stabilnejšieho zvrstvenia ovzdušia a to hlavne smerom na západ ČR. Napriek tomu, vzhľadom na ohromné rýchlosti vetra, dosahujúce napríklad nad 25 m/s v hladine 925 hPa pre oblasť juhozápadného Slovenska a severnej Moravy, vydávame na určité partie severných/východných Čiech, Moravy Slovenska Stupeň 1 s očakávaním nárazov miestami nad 20 m/s. V rámci juhozápadného Slovenska by sa nárazy mohli priblížiť až k 25 m/s. Čo sa týka Vysočiny, vydávame Stupeň 2 na najvyššie položené miesta, kde by nárazy mohli vo večerných hodinách ľahko presiahnuť 25 m/s.