Ojedinělé bouřky, zejména v rámci horských oblastí a okolí.
— SITUACE —

Oblast střední Evropy zůstává nadále pod vlivem západního okraje rozsáhlé výškové anticyklony se středem nad SZ pobřežím Černého moře a cyklony se středem SZ od Pyrenejského poloostrova. Po přední straně cyklony nad Z Evropou dochází k pronikání velmi teplého vzduchu od jihu do naší oblasti v relativně nevýrazném přízemním tlakovém poli, kdy lze díky insolaci čekat slabou labilizaci této vzduchové hmoty během odpoledne a podvečera a tak i výskytu ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Očekáváme ojedinělé spíše slabé bouřky, zejména pak v okolí hor

V době psaní předpovědi již vznikají první bouřky na severní straně Jeseníku, na dalších místech je zatím oproti předpokladům modelů klid. Modelové předpovědi sice slibují na odpoledne hodnoty CAPE „až“ kolem 800 J/kg, ale porovnání teplot rosných bodů s předpovědí naznačuje, že modely opět nadhodnocují vlhkost vzduchu. I tak lze čekat tvorbu hluboké konvekce v podobě přeháněk a bouřek, které by se díky chybějící dynamické podpoře měly zpočátku vázat hlavně na výraznější orografii a později k večeru by mohly opět přecházet více i mimo hory. Střih větru by měl zůstávat nadále slabý, pod 10 m/s, nelze tedy čekat žádnou výraznou organizaci bouřek a s největší pravděpodobností půjde opět o izolované bouřkové buňky nebo shlukové multicely. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nečekáme povětšinou žádné výraznější projevy bouřek..