Možnost ojedinělých bouřek v Čechách.
— SITUACE —

Nad západní Evropou se rozkládá rozsáhlá, vertikálně mohutná tlaková níže se středem přibližně na JZ Britských ostrovů. Oblasti nad stř. a V Evropou pak dominuje tlaková výše se středem nad JZ Ukrajinou. Mezi těmito tlakovými útvary, v rámci teplého sektoru výše zmíněné cyklony, k nám proniká z jižních směrů velmi teplá vzduchová hmota, jež byla ale v předešlých dnech velmi suchá a tak zůstávala stabilní. To by se mělo postupně měnit a díky rostoucí vlhkosti vzduchu, kdy rosné body v Polabí již přesahují hodnoty kolem 10°C a za pomoci insolace by mělo během odpoledne docházet ke slabé labilizaci prostředí a tak možnému výskytu ojedinělých přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ Čechy—

Očekáváme možnost výskytu ojedinělých bouřek bez výraznějších projevů

Ranní sondáže prozatím nenasvědčují žádné labilitě, ale modifikace na předpokládané odpolední teploty a rosné body vykazují slabou míru energie CAPE v řádu stovek J/Kg. To je v dobré shodě s předpověďmi numerických modelů, které předpokládají labilizaci kolem 500-800 J/kg(WRF) popř. i více (GFS), a to za předpokladu rosných bodů až kolem 14°C. Model ECMWF je skeptičtější a zůstává na nižších hodnotách, ale i ten na velkou část Čech dává možnost výskytu konvektivních srážek zejména v rámci pozdního odpoledne a večera. S dynamickou podporou situace nelze počítat s ohledem na nevýrazné tlakové pole ve vyšších hladinách, ale i při zemi. Rozvou konvekce by tak měl být vázán na lokální faktory, zpočátku hlvně na orografii a později na lokální zdroje tepla a vlhkosti. a bude rovněž závislý na míře CINH, která se zatím jeví jako vysoká ale měla by během odpoledne slábnout. Pokud by se však udržela mohla by úplně zabránit vývoji konvektivních srážek a bouřek. Střih větru zůstává slabý až mírný s předpokládanými hodnotami DLS(vektor střihu větru v 0-6 km) kolem 10-12 m/s, což je spolu se slabou labilitou nedostačující na výraznější organizaci a tak i projevy bouřek. Očekáváme tedy spíše vznik izolovaných bouřek popř. slabě organizovaných, menších shluků přeháněk a bouřek, zejména v pozdním odpoledni a behěm podvečera. Bouřková a přeháňková činnost by měla během večera ustávat.