Ojediněle až místy silné bouřky na středním Slovensku
— SITUACE —

Situace bude podobná včerejší. Nevýrazná brázda nad Skandinávií se bude v průběhu dne zvolna odsouvat na východ a střední Evropu začne ovlivňovat hřeben vyššího geopotenciálu postupující za ní. V jejím rámci se bude od jihozápadu do střední Evropy nasouvat teplejší vzduchová hmota. Díky dennímu prohřívání spodních vrstev vzduchu očekáváme lablilzaci ovzduší, která, podobně jako včera, bude nejvýraznější v oblasti středního Slovenska.

— PŘEDPOVĚĎ střední Slovensko —

Modely předpokládají slabou až mírnou labilizaci prostředí, s tím že GFS se přiklání k největší labilizaci v oblasti Tater, zatímco ECMWF spíše jižně od Nízkých Tater. Maximální hodnoty lability oba modely předpokládají ca kolem 1000-1500J/kg, zato dynamika situace bude velmi slabá, což je pochopitelné s ohledem na nevýrazné talkové pole nad střední Evropou a spíše vyšší hodnoty tlaku vzduchu. Hodnoty střihu větru se pak budou pohybovat povětšinou pod 10m/s s tím, že k věčeru se budou mírně zvyšovat do hodnot k 10m/s. To by mohlo napomoci udržení bouřek do večerních hodin, ty se však pravděpodobně od hor budou během pozdního odpoledne a podvečera přesouvat k J až JV nad J část Slovenska, popř. až do S Maďarska. Modely naznačují v oblasti Tater zvýšené hodnoty absolutní vlhkosti vzduchu, ca nad 10g/kg ve spodních 500m, v kombinaci s vlivy terénu nelze tedy vyloučit výskyt srážkových úhrnů z bouřek až kolem 30mm. Rovněž nelze vyloučit výskyt krupobití, ač spíše krátkodobějšího a nebo nárazů větru kolem 20m/s. Vzhldem k neshodách v lokalizaci oblasti s nejvyšší labilitou prozatím nevydáváme stupeň č. 1 ač nevylučujeme možnost ojedinělého výskytu silnějších projevů v bouřkách. Situaci budeme podle možností sledovat a připadně reagovat vydáním updatu

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Labilita zde bude slabší než ve středním Slovensku. Model GFS uvažuje s hodnotami CAPE spíše pod 1000J/Kg, a to i poměrně výrazně. Přitom i zde platí absence jakékoliv výraznější dynamické podpory. Iniciace bouřek proto bude probíhat zejména v horských oblastech, nebo lokálních zónách konvergence. Střih větru bude slabý, ve spodních 6 kilometrech by měl zpočátku dosahovat sotva 10m/s (západ žlutě zaznačené oblasti), v průběhu večera však není vyloučeno jeho zesílení až na 15m/s, nicméně v tuto dobu už výrazně zeslábne labilita. Vzhledem k tomuto očekáváme tvorbu spíše slabě organizovaných multicel, nejpravděpodobněji v podobě shluků. Ojediněle, zejména na horách, není vyloučena možnost lokálně vyšších úhrnů srážek, přičemž by za hodinu mohlo napadnout až ke 30mm/hod. Rovněž velmi ojediněle není vyloučena možnost výskytu slabého krupobití, či nárazu větru přes 20m/s. Bouřková činnost by měla vykazovat výrazný denní chod – v průběhu večera očekáváme jeí výrazné zeslábnutí a postupný zánik.