Ojediněle možnost výraznějších srážkových úhrnů zejména na severu SR
— SITUACE —

Přes oblast Skandinávie bude od západu postupovat slabá výšková brázda. V jejím rámci se nad touto oblastí udržuje tlaková níže, jejíž rozpadající se studená fronta bude v průběhu dne ovlivňovat území zejména v České republice. Před ní se zde udržuje poměrně teplá vzduchová hmota. Vlivem denního prohřívání spodních vrstev vzduchu by mělo dojít ke slabé, v rámci Slovenských hor ojediněle až mírné labilizaci ovzduší.

— PŘEDPOVĚĎ sever SR —

V této oblasti předpokládáme nejvýraznější labilitu. Modely se přitom značně rozcházejí v její síle. Zatímco všechny předchozí výstupy model GFS uvažovaly v této oblasti s hodnotami MLCAPE až kolem 1500J/Kg, nejnovější výstup (12Z) uvažuje s hodnotami jen ojediněle přes 1000J/Kg. Model ECMWF uvažuje s hodnotami CAPE výrazně přes 1000J/Kg ale poněkud jižněji než GFS. Vzhledem k absenci výraznější dynamické podpory lze iniciaci bouřek očekávat hlavně v rámci hor, popřípadě lokálních oblastí konvergence ve spodních hladinách. Jejich rozvoj by pak zde mohl probíhat již od dopoledních hodin. Vzhledem k absenci výraznějšího střihu větru (který by se ve spodních 6 kilometrech měl držet pod 10m/s) očekáváme jen velmi slabou orkanizaci bouřek, které by měly tvořit shluky. Vzhledem k hodnotám směšovacího poměru kolem 10g/Kg a očekávanému pomalému pohybu bouřek by se v rámci hor mohly lokálně vyskytnout vyšší úhrny srážek (za hodinu ojediněle až 30mm). Rovněž nevylučujeme možnost výskytu ojedinělých krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Slabě labilní zvrstvení ovzduší je možné očekávat takřka v celé ČR i SR. Nicméně (jak už bylo napsáno v předchozím odstavci) absence jakékoliv dynamické podpory a větší výška LFC budou pravděpodobně výrazně limitovat rozvoj konvekce mimo horské oblasti, ojediněle by se pak bouřky mohly objevit v rámci fronty, ale modelové předpovědi srážek jsou v tomto ohledu spíše pesimistické, protože je otazné, nakolik se rozpadající fronta vůbec projeví. Podobně jako v přdchozím případě ani zde nepočítáme s výraznější organizací bouřek, spíše jen se slabými shluky. V jejich rámci se ojediněle (na horách) mohou vyskytnout výraznější úhrny srážek.