Bouřky na JZ ČR
— SITUACE —

Nad východem Evropy se udržuje výšková brázda, jejíž osa se táhne od severu Skandinávie přes Slovensko až po západ Turecka. ( Zahrnuje rovněž dvě cold core lows z nichž západnější se bude v průběhu dne přesouvat ze Slovenska směrem k jihu až jihovýchodu). Po západní straně této brázdy se bude od severu až severozápadu nad střední Evropu dostávat ve vyšších hladinách chladnější vzduchová hmota. V průběhu dne pak vlivem denního prohřívání spodních vrstev vzduchu dojde ke slabší labilizaci ovzduší.

— PŘEDPOVĚĎ —

Očekáváme spíše slabší bouřky vazané zejména na horské oblasti. Model GFS počítá s hodnotami CAPE spíše pod 800J/Kg, model ECMWF je v tomto ještě střízlivější neočekává CAPE vyšší než 500J/kg. Vzhledem ke spíše slabému proudění ve spodních 6km se bude střih větru v této vrstvě držet spíše pod 10m/s (v uvažované oblasti). Bouřková činnost by se měla soustřeďovat zejména na horách, popř. v lokálních oblastech konvergence. Vzhledem ke slabé labilitě i střčihu větru nepočítáme s výraznější organizací bouřek. Ty by měly spíše tvořit shluky. Vzhledem k poměrně vysoké vlhkosti zejména ve spodních hladinách a pomalému pohybu bouřek by se v jejich rámci lokálně mohly vyskytnout vyšší úhrny srážek (přes 30mm/hod), velmi ojediněle nevylučujeme ani možnost výskytu slabého krupobití.