Na Slovensku ojedinele bourky, zejména na V území četnější s možností ojedinělých krupobití
— SITUACE —

Nad Z polovinu střední Evropy zasahuje výrazná výšková brázda z níž se odděluje samostatné jádro nízkého tlaku vzduchu nad SZ Středomořím. V tomtéž místě dochází k tvorbě mladé cyklony na frontálním rozraní mezi teplým vzuchem rozprostírajícím se nad Středomořím, Balkánem a Ukrajinou a chladnějším vzduchem přicházejícím k nám přes Severní moře od SZ. Frontální rozraní by se mělo behem dne přesunout ze Slovenska na V Moravy a v teplém, vlhčím, labilním vzduchu V-JV od tohoto rozhraní lze očekávat tvorbu konvektivní oblačnosti a s ní spojených bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ V-JV SR —

Modely se shodují v lokalizaci nejvýraznější lability s přítomností konvektivních srážek zejména na V Slovenska, v čem se ale rozcházejí je míra labilizace. Zatímco model GFS předpokládá mírnou labilizaci prostředí do hodnot CAPE až přes 1600J/kg, model ECMWF je značně střízlivější a zůstává u slabé labilizace s hodnotami CAPE pod 1000J/kg. I tak lze s ohledem na mírný střih větru DLS, kolem 15m/s, počítat s možností intenzivních projevů v rámci bouřek, zejména pak s možností krupobití a v lokalitách s členitým terénem nelze vyloučit ojedinělě srážkové úhrny až kolem 30mm. Bouřky pak budou organizovány převážně do MCCS, tedy shlukových multicel, nebo MCLS liniových multicel, ale organizaci bouřek může výrazně ovlivnit terén. Intenzita případných krupobití pak závisí na skutečné míře lability prostředí, pokud dojde na mírnou labilizaci prostředí slibovanou modelem GFS, je možné počítat s možností ojedinělých krátkodobě silnějších krupobití a krátkodobých nárazů větru přes 20m/s.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek SR Morava —

V ostatních oblastech předpokládáme spíše slabší MCCS, na Z a JZ označeného území by se mohlo jednat o slabší konvektivní systém spojený s vrstevnatými srážkami nad Rakouskem a Moravou. Nepředpokládáme četnější výskyt krupobití ani dalších intenzivních doprovodných projevů.