Ojedinele bouřky, v Čechách a zejména pak na Z pak místy, bouřky mohou být doprovázeny krupobitími a přívalovými lijáky.
— SITUACE —

Nad střední Evropou se bude vlnit frontální rozhraní, kde vrchol jeho vlny bude spojený s mělkou tlakovou níží postupující od Francie přes západ ČR. JV od tohoto rozhraní se bude nacházet mírně labilní, teplejší, vlhká vzduchová hmota, v které bude docházet k tvorbě výrazné konvekce, jež může být spojena i se silnými doprovodnými jevy.

— PŘEDPOVĚĎ Čechy —

Modely předpokládají mírnou labilizaci atmosféry v rozmezí hodnot CAPE 800-1200 J/kg, zejména pak v JZ polovine Čech, nacházející se v přední až centrální části mělké tlakové níže spojené s postupující frontální vlnou, která bude zároveň poskytovat dynamickou podporu pro rozvoj konvekce. Již existující konvekce pak bude utvářena mírným střihem větru, jež by měl dosahovat v 0-6km hodnot 10-15m/s a jež by měl v pozdním odpoledni a k večeru mírně zesilovat až na hodnoty nad 15m/s a to hlavně v Z polovině Čech. Konečné hodnoty střihu větru a lability, zejména pak jejich rozložení se ještě mohou změnit. Současné předpoklady nasvědčují tvorbu bouřek organizovaných do shlukových multicel, k večeru pak s možností vytvoření většího systému v Z-SZ Čechách. V bouřkách je možné počítat s možným výskytem krupobití, ojediněle pak i silných, ojediněle nelze vyloučit ani vyšší srážkové úhrny a to i v souvislosti s vysokou vlhkostí a předpokládaným pomalým postupem bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ Morava a SR —

Bouřky by zde měli být povětšinou méně četné než v Čechách, i přesto předpovědi naznačují četnější srážky v oblasti S Moravy a SZ Slovenska. Hodnoty CAPE by zde měli zůstat slabé, rovněž střih větru by měl být slabý, kolem 10m/s. Zde očekáváme velmi slabě organizované bouřky, vázaní spíše na orografii apod. Bouřky by zde povětšinou neměli být doprovázeny silnými doprovodnými jevy. Otazné zůstavá dění nad ránem dalšího dne, kdy některé běhdy jak GFS tak Aladina naznačují postup srážkově atkivního konvektivního systému z Maďarska na J Slovensko, s úhrny až nad 30mm, zatímco jiné zde dávají jen nevýrazné srážky, stejně jako i nevýrazné hodnoty lability. Předpověď k situaci v této oblasti budeme v případě potřeby ještě upřesňovat.