Ojedinele silné až intenzívne búrky hlavne v rámci JZ Čiech
— SITUACE —

Nad Európou prevláda komplikovaná synoptická situácia s výraznou cyklónou na západ od Škandinávie, vyplnenou arktickým vzduchom a to hlavne v stredných hladinách troposféry. Od nej smerujú na juh dve brázdy – jedna smerom nad Pyrenejský poloostrov a druhá smerom nad Balkán. Medzi nimi sa nad stredným Stredomorím presadzuje nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu. V rámci západne položenej brázdy, sa nad naše územie dostane výraznejšie západné prúdenie. V nevýraznom výbežku v hladine 300 hPa nad ČR postúpi výrazný jet-stream. V spodných hladinách troposféry sa bude udržiavať relatívne nevýrazné pole nízkeho tlaku s pomerne teplou a vlhkou vzduchovou hmotou.

— Juhozápadné Čechy a okolie —

Modely sa celkom zhodujú na destabilizácii ovzdušia počas dňa, aj keď len v nevýraznej forme. Hodnoty MLCAPE by mohli dosiahnuť rádovo stovky J/kg, nemali by však vysoko presiahnuť 500 J/kg. So silnejúcim prúdením v hladine 500 a 300 hPa, sa predpovedané hodnoty strihu vetra dostanú nad 20 m/s, tak vo vrstve 0-6 ako aj 1-8 km. Zároveň na prednej strane brázdy s malou amplitúdou, v hladine 500 hPa, ktorá sa bude približovať k západnej polovici územia očakávame advekciu pozitívnej vorticity a zrejme i výstupné prúdenie, podporujúce destabilizáciu a formovanie búrok. Vzhľadom na výrazný strih vetra, hlavne poobede a navečer, napriek nízkým hodnotám lability, nevylučujeme ojedinelý výskyt dobre organizovaných búrkok, vrátane superciel. V takomto prípade by sa v rámci výraznejších búrok ojedinele mohli vyskytnúť krúpy s priemerom okolo 2 cm a nárazy vetra 20-25, výnimočne nad 25 m/s. Pre územie s najlepším prekryvom lability a strihu vetra nad 20 m/s vydávame preto stupeň 1. Počas dňa možno bude nutné veľkosť územia so Stupňom 1 korigovať.

— Ostatok územia —

Ojedinelý výskyt búrok možno čakať na celom území ČR a SR, pričom najvyššia pravdepodobnosť bude zrejme v rámci masívu Karpát, kde modely simulujú najvyššie úhrny zrážok a konvergenciu prúdenia v nižších hladinách. V rámci málo labilných podmienok a nevýrazného strihu vetra neočakávame výraznejšie, dobre organizované búrky a preto by sa výskyt nebezpečných javov mal obmedziť len na veľmi ojedinelé krupobitie, s priemerom krúp do 2 cm.