Očekáváme ojedinělé bouřky v rámci Čech, na JZ a Z Čech bouřky až místy.
— SITUACE —

Od západu bude přes stř. Evropu postupovat slabá studená fronta, před kterou se u nás bude vyskytovat relativně teplejší, vlhčí a slabě labilní vzduchová hmota. V té lze počítat behem odpoledních hodin s tvorbou přeháněk a bouřek, zejména v západní části území.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Modely předpokládají jen slabou labilizaci, kdy model GFS dává hodnoty v řádu stovek J/kg, založené mj. i na předpokladu dostatečné advekce vlhkosti v přízemních hladinách nad ČR. Současné hodnoty rosných bodů ale ukazují na prozatimní nadhodnocení předpovědí vlhkosti modelem GFS. Bez zajímavosti ale není mírný střih větru, který GFS predikuje nad Z Čech, kde by se hodnoty střihu větru ve spodních 6 km mohly dostat až na 15m/s. Střih větru bude však směrem k východu slabší. Při dostatečné labilizaci během dne tak lze předpokládat možnost organizovaní vzniklých bouřek do multicel, s možností ojedinělých silnějších nárazů větru až ke 20m/s, nebo výskytu ojedinělých krupobití a to zejména na Z popř. SZ území.