Možnost silných bouřek
— SITUACE —

Výškový hřeben vyššího geopotenciálu, který poměrně dlouho ovlivňoval počasí ve střední Evropě takřka zanikl a na jeho místo se zvolna nasouvá mohutná výšková brázda. V jejím rámci postupuje výrazně se vlnící studená fronta, která postoupí nad území ČR v průběhu večera a noci.

— PŘEDPOVĚĎ Morava, Slovensko —

Očekáváme místy bouřky s přívalovými srážkami a krupobitími.
Model GFS počítá na většině území s mírnou labilizací, při hodnotách MLCAPE přes 1000J/kg, v rámci východního Slovenska však uvažuje v odpoledních hodinách s MLCAPE až přes 2000J/kg. ECMWF se drží jako obvykle více zpátky. Nejvýraznější labilizaci přitom ukazuje na jihozápad a jihovýchod Slovenska.

V době psaní této předpovědi přes část území ČR a Slovenska přecházely zbytky bouřkových systémů ze včerejška a noci. Převládá poměrně velká oblačnost, Ta by se měla v ČR poměrně rychle protrhat, nicméně na Slovensku by mohla přetrvávat povážlivě déle. Za takovýchto podmínek zůstává otazné, zda CAPE dosáhne skutečně hodnot, které předpokládá model GFS.
Vzduchová hmota, která k nám proudí od jihu je poměrně vlhká, k vlhkosti ve spodních hladinách také jistě napomohly noční srážky. Rosné body v době psaní předpovědi vystoupaly až na 17°C, zejména na jihozápadě Slovenska a jihu Moravy. Podle GFS by mohly zejména na jihu Slovenska na některých místech vystoupat až na 20°C při hodnotách směšovacího poměru kolem 12g/kg.
Střih větru před frontou samotnou je a bude povětšinou spíše slabší. Bouřky by měly mít podobu hůře organizovaných multicel. Zejména na návětří hor v nich hrozí přívalové srážky s úhrny přes 30mm/hod. Dalším jejich nebezpečím by při výraznější labilizaci mohly být krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ SZ ČR—

Je možno očekávat bouřky, v jejich rámci se místy mohou objevit krupobití, v menší míře též vyšší úhrny srážek.
Tato oblast bude mít díky frontě a s ní spojené cyklogenezi výraznější dynamickou podporu, než Morava a Slovensko. Mírná labilizace by měla proběhnout opět až v pozdně odpoledních / večerních hodinách. V rámci fronty by mohl zesílit střih větru na hodnoty přes 15m/s. Multicely by se tak mohly organizovat podstatně lépe, než v předchozích dnech. jejich největším nebezpečím by vzhledem k organizaci bouřek mohla být krupobití, a silnější nárazy větru kolem 20m/s.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území—

V této oblasti by měla být labilizace i střih větru slabší, zejména v odpoledních hodinách. Projevy bouřek by zde měly být slabší, nicméně ojediněle ani zde nelze vyloučit krupobití, nebo výraznější úhrn srážek, nebo silnější náraz větru, zejména v rámci hor.