Miestami silné, ojedinele až intenzívne búrky v rámci východného Slovenska
— SITUÁCIA —

Na pomedzí rozsiahlej brázdy v stredných a vyšších hladinách troposféry nad západnou Európou/Atlantikom a výbežkom nad východnou Európou postupuje v prevládajúcom západnom až juhozápadnom prúdení cez naše územie nevýrazná brázda smerom na severovýchod. Brázda sa pomaly vypĺňa a poskytuje momentálne len nevýraznú podporu pre výstupné pohyby. Zároveň cez naše územie postupuje nevýrazný/slabnúci studený front, stabilizujúci podmienky v jeho tylovej časti. Front sa momentálne (10 UTC) nachádza na pomedzí stredného a východného Slovenska so zvýraznenou konvergenciou. Najvýraznejšie podmienky na tvorbu búrok očakávame na východ od frontu, v mierne až výrazne labilnej vzduchovej hmote.

— PREDPOVEĎ Východné Slovensko—

Na východ od studeného frontu sa modely ECMWF i GFS zhodujú na rozvoji miernej až výraznej lability s hodnotami MLCAPE dosahujúcimi až okolo 1500 J/kg. Čo sa týka dynamickej podpory prostredia, v neskorých popoludňajších a večerných hodinách by malo od západu prejsť mierne maximum potenciálnej vorticity, pričom jeho prechod nad frontom by mohol napomôcť iniciácii búrok. V rámci vertikálneho veterného profilu zostáva situácia relatívne nevýrazná, s hodnotami strihu vetra zväčša do 15 m/s na úrovni 0-6 km, aj keď juhovýchodné prúdenie pri zemskom povrchu sa bude stáčať na juhozápadné až západné vo vyšších hladinách, dodávajúc aspoň výraznejší smerový strih vetra. Pomerne výrazné sú aj hodnoty Delta Theta-E, ktoré hlavne pre východnú časť SR by mohli dosiahnuť až ku 20 K. Zčasti tieto hodnoty profitujú z vrstvy suchšieho vzduchu a výrazného teplotného gradientu v rámci stredných hladín. Majúc na mysli tieto faktory, očakávame, že v prípade tvorby búrok, sa budú bunky organizovať do multiciel s potenciálom na downbursty (nárazy vetra ojedinele nad 25 m/s) alebo i krúpy s priemerom nad 2 cm. Lokálne a to hlavne vo vrchovinových častiach SV Slovenska (kde je predpokladané pokrytie búrkami najväčšie) i výrazné zrážky s úhrnmi až ku 50 mm/h (limitným faktorom v tomto prípade je relatívne suchá vzduchová hmota). Iniciácia búrok zrejme bude prebiehať spočiatku hlavne v horských oblastiach, rýchlo sa rozširujúc smerom na východ/juhovýchod.

— PREDPOVEĎ Stredné, Severozápadné Slovensko, Slezsko —

Očakávame slabo až mierne labilnú vzduchovú hmotu, v ktorej sa môžu tvoriť ojedinele až miestami búrky. Vzhľadom na nevýrazné podmienky neočakávame výskyt nebezpečných doprovodných javov.