Búrky s nárazmi vetra cez 25m/s, priemer krúp 2+cm, zrážky 50+mm/h a možný výskyt tornád o sile F0.
— Situácia —

Nad kaukazkou oblasťou slabne izolovaná oblasť nižšieho geopotenciálu s výškovou cyklónou, ktorá nám v posledných týždňoch zabezpečovala relatívnu stabilitu počasia v spojení s výškovým výbežkom vyššieho tlaku z Afriky. Jeho vplyv sa presunul výlučne nad juhovýchodnú Európu a vysoký tlak sa tak presúva do Ázie, pričom pomaly ustupuje rozsiahlej brázde nízkeho tlaku zo západu, ktorá je spojená s cyklonálnou oblasťou nad severnou Európou. V rámci prechodu brázdy k nám na jej čele postúpi od západu studený front, pred ktorým vrcholí prílev tropickej a vlhkej vzduchovej hmoty od juhozápadu.

— Predpoveď východ Česka a západ Slovenska —

V čase vydávanie predpovede studený front pomaly vstupuje na územie ČR, kde sa prejavuje začínajúcou konvekciou v smere JZ-SV. Takýto smer pohybu si oblačnosť zachová aj po zvyšok dňa. Vzhľadom na polohu frontu a jeho časový rámec na našom území sa najvhodnejšie podmienky na inicíaciu búrok budú sústreďovať do východnejších partií, nakoľko tu bude prebiehať dlhodobejšie prehrievanie vzduchu pri zmenšenej oblačnosti a následná destabilizácia vo vrcholiacom príleve tropického vzduchu, ktorý sa prejaví hlavne na území SR, prípadne južnej Moravy. Vlhkostné pomery naznačujú v tejto oblasti možnosť nepatrného sa priblíženia rosných bodov k 18 °C počas popoludňajších hodín so zmiešavacím pomerom okolo 11 g/kg. Modely sa viac-menej zhodujú na oblasti s najvyššími hodnotami instability a to pre východnú Moravu a západ SR. Klasicky najoptimistickejšie to vidí GFS s viac ako 1200 J/kg a -4 lifted indexu, do hladiny 700hPa len okolo -2, pričom napríklad WRF počíta do jednej tisícky MLCAPE a -3 LI. Narozdiel od predchádzajúcich dní sa do vývoja búrkovej činnosti zapojí zvyšujúca sa dynamika, aj napriek nepriamej polohe jet-streamu. Hodnoty strihu vetra v hladine 0-6km tak dosiahnu cez 15m/s a v spodných 3km cez 10m/s. Prihliadnuc aj na vektorové prúdenie, helicitu, okolo 200m2/s2 do výšky 3km nemožno vylúčiť tvorbu supercelárnych búrok, ktoré sa môžu mierne odkláňať od riadiaceho prúdenia, a to viac na východ. V rámci takýchto búrok treba počítať s krupobitím s priemerom väčším ako 2cm. V prípade obnovujúceho sa búrkového komplexu a jeho rozširovanie na juhozápad sa môžu lokálne vyskytnúť úhrny cez 50mm/h. Energetické a veterné pomery nevylučujú pri supercelách vznik tornád o sile F0, najmä v rámci JZ SR a J Moravy a potenciál(delta theta-e) pre silné nárazy vetra v búrkach sa taktiež viaže na tieto oblasti. Predbežne nevydávame pre túto oblasť 2.stupeň, aj keď prejavy prislúchajúce druhému stupňu môžu byť na hrane. V tom prípade bude počas prechodu frontu vydaná mezomerítková diskusia. Najvhodnejšie teplotné a vlhkostné podmienky vo vertikále by mali nastať v popoludňajších až večerných hodinách a presúvať sa pomaly na východ. Konkrétne miesta s možnosťou najintenzívnejších prejavov sú tak z časových dôvodov stále otázne a búrky s multicelárnym charakterom by sem mali doraziť v popoludňajších hodinách.

— Predpoveď zvyšok územia —

Poloha západu ČR je najnepriaznivejšia pre tvorbu kopovitej oblačnosti, nakoľko sa tu ovzdušie už v týchto chvíľach stabilituje, ale riziko búrok so zosilnenými prívalovými zrážkami tu pretrváva. Otázkou zostáva Slovensko, kde sa bude pred príchodom frontu konvekcia viazať najmä na hory, pričom sa tu môžu vyskytnúť slabšie krupobitia, z dôvodu prvotného spomaleného postupu úhrny až okolo 50mm/h a lokálne zosilenie vetra. Preto túto oblasť už v skorších hodinách môžu zasiahnuť búrky odpovedajúce 1.stupňu. Studený front sem však dorazí až počnúc večerom. Podobne slabo priaznivé podmienky ako na západe ČR budú dnes prevládať na východe SR, kde ale môže byť búrková činnosť podporovaná v neskorších večerných hodinách vrcholiacou advekciou teplej vzduchovej hmoty.