Ojediněle silné bouřky, zejména ve V polovině ČR a v rámci Slovenska.
— SITUACE —

Situace je velmi podobná předešlým dnům. Nad V Evropy se stále udržuje výběžek vyššího geopotenciálu spojený s jazykem teplejšího vzduchu ve středních hladinách troposféry, zatímco se nad Z Evropou stále udržuje oblast nižšího geopotenciálu. Po její periferii bude od JZ přes stř. Evropu postupovat krátkovlnná brázda spojená pravděpodobně s frontálním rozhraním v nižších hladinách troposféry. Před tímto rozhraním k nám proudí stále ještě teplejší, vlhká a labilní vzduchová hmota, ve které lze počítat s tvorbou bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Stupeň 1 je vydán kvůli riziku krupobití, jež by mohla být stále krátkodobě i silná, ale i riziku přívalových srážek v některých oblastech

Modelové předpovědi počítají s labilizací v odpoledních a podvečerních hodinách do hodnot MLCAPE lokálně stále přes 1000 J/kg a to jak GFS, Hirlam, tak i tak ECMWF, ale neshodují se úplně v lokalizaci a to zejména na Slovensku. Co se dynamické stránky situace týče, střih větru by měl zůstávat povětšinou slabší až mírný s hodnotami kolem 10 m/s lokálně i kolem 15 m/s. Předpokládáme tak organizaci bouřek do multicel, popř. větších celků. S ohledem na podmínky pak lze čekat možný výskyt krupobití v rámci bouřek, ale i přívalových srážek s vyššími uhrny a to zejména v rámci horských oblastí a jejich blízkosti, rovněž nelze vyloučit ojedinělé silnější nárazy větru.