Možnost silných bouřek zejména ve středních čechách
— SITUACE —

Do západní Evropy bude od severu (od Severního moře) postupovat cut-off low. S ní je spojeno málo výrazné frontální rozhraní, které bude během příštích dní ovlivňovat počasí ve střední Evropě. Před ním k nám od jihu až jihovýchodu (ve výšce jihozápadu) proudí poměrně teplá vlhká vzduchová hmota. Vlidem denního prohřívání spodních vrstev vzduchu očekáváme až mírnou labilizaci ovzduší.

— PŘEDPOVĚĎ S-SZ čechy —

Modely GFS a ECMWF se shodují v mírné labilizaci v této oblasti. Přitom uvažují s hodnotami CAPE rámcově mezi 500-1200J/Kg. Oba modely se přitom shodují i s lokalizací oblasti s nejvyšší labilitou nad středními Čechami.
Díky jižnímu až jihozápadnímu rpoudění se k nám bude nasouvat teplá a poměrěn vlhká vzduchová hmota – zejména ve vyšších hladinách. Model GFS počítá zejména na západě Čech se směšovacím poměrem přes 10g/kg, na severu čech pak ojediněle až 12g/kg. Rosne body by se měly pohybovat povětšinou kolem 16-18°C.
Vzhledem k malé výšce LCL i LFC neočekáváme větší potíže s iniciací konvekce. Ta by však měla zpočátku být primárně vázána na hory (popř. lokální oblasti konvergence) během dne však počítáme s jejím rozšiřováním i mimo ně.
Střih větru ve spodních 6 kilometrech by se měl pohybovat povětšinou mezi 10-15m/s, ve spodních 3 km rovněž 10-15m/s. To ve spojení s labilitou může napomoci organizaci lépe organizovaných multicelárních bouří (možnost jejich lineární organizace). To by mohlo napomoci vývoji krup,( jejichž průměr by ale měl být povětšinou menší než 2cm). Rovněž (pravděpodobně v menší míře) by se mohly vyskytovat přívalové srážky. Úhrny srážek by však povětšinou neměly překračovat 30mm.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde by měly být clekově slabší podmínky pro silné bouřky. Zejména v oblasti Vysočiny a SZ Čech by se v menší míře mohly objevit výše zmíněné nebezpečné projevy. Ojediněle se však mohou krupobtí nebo přívalové srážky objevit i v rámci hor (např. v případě vzniku train effectu).