Silné až intenzivní bouřky zejména na jihu Slovenska
— SITUACE —

Nad západní a střední Evropou se bude udržovat negativně skloněná výšková brázda Její osa se bude táhnout cca od Severního moře po jih Itálie. Paralelně s jejím východním ramenem se bude udržovat zvlněné frontální rozhraní. Na něm bude v průběhu dne postupovat do jihu směrem k severu prohlubující se tlaková níže. Díky tomu vznikne velmi zajímavý profil proudění a lze očekávat výrazný směrový střih větru. Zatímco ve sopdních hladinách očekáváme směr proudění od severu až severovýchodu, s výškou se bude stáčet až na jižní až jihovýchodní.

— PŘEDPOVĚĎ Slovensko, V Morava —

Oblast označená stupněm 2:
Očekáváme místy vývoj silných až intenzivních bouřek. Nejfavorizovanějšími rpojevy jsou přitom krupobití, přičemž průměr krup by mohl lokálně překročit 2 cm, silný vítr a zejména v noci rovněž intenzivní srážky.
Model GFS předpokládá v denních hodinách pro tuto oblast mírnou labilizaci ovzduší, MLCAPE řádově kolem 1000-1500J/kg. Podobně uvažuje i s hodnotami ICAPE. Model ECMWF počítá s hodnotami až přes 2000J/kg, nicméně nejvýraznější labilitu udává spíše na východě Slovenska. S iniciací bouřek by neměl být velký problém, zdroji liftu by mohly být hory, popřípadě outflow boundaries z předchozích bouřek nebo jiné lokální oblasti konvergence. Nutno podotknout, že ačkoliv model ECMWF ukazuje nejvýraznějši labilitu rpávě na východě Slovenska, s iniciací bouřek zde téměř nepočítá.( Vzhledem k odhadovaným teplotám v hladinách kolem 850hPa by se v této oblasti mohla vytvořit výraznější CIN. )
Díky poloze přízemní cyklony vzhledem k výškové brázdě je zde pak možné počítat s poměrně výraznými hodnotami střihu větru (ve spodních 6km až kolem 20m/s). Výraznější by pak mohl být střih větru ve směru, čemž napovídají i hodnoty helicity 0-3km, které by mohly přesáhnout 200m2/s2. To by mohlo favorizovat vývoj rotujících výstupných proudů. Celkově kombinace střčihu větru a lability bude favorizovat vývoji dobře organizovaných multicel až supercel. Vzhledem k jejich dobré organizaci očekáváme vývoj krupobití, jak je zmíněno výše, s průměrem krup, který by mohl přesáhnout 2cm. Rovněž v rámci těchto bouřek nevylučujeme možnost downburstů, nárazy větru by mohly přesahovat 20 i 25m/s) Vzhledem k poměrně vysoké vlhkosti (směšovací poměr nad 10 i 12g/kg) počítáme v součinnosti s orografií také s vyššími úhrny srážek v rámci bouřek (nad 30 i nad 50mm) Rovněž nevylučujeme vývoj nárazů větru nad 20, lokálně až 25m/s (v rámci možných downburstů). V průběhu noci by sem pak měla postoupit í MCS z Maďarska. Tato by měla být bohatá zejména na srážky.

Oblast stupeň 1:
Na celém zbytku území SR a V Moravě modely očekávají až mírnou labilizaci prostředí, do hodnot CAPE přes 1000J/kg, a to v prostředí s mírním střihem větru, kolem 15m/s a víc. Lze tedy očekávat dobře organizovanou konvekci převážně v podobě multicel, nelze vyloučit ani vznik většího bouřkového komplexu, jehož vývoj by celkem favorizovala předpokládaná dynamická podpora, ten by mohl ostupovat behem noci od J z Maďarska. Vzhledem ke komplikovanosti podmínek a komplexnosti terénu však nelze spolehlivě popsat přesný budoucí vývoj.
V bouřkách však bude nutné počítat s možností krupobití, ojediněle i silných, v součinosti s působením orografie může docházet k výskytu přívalových lijáků s úhrny nad 30mm, zde se může výrazně projevit i případná noční MCS, a vyskytnout se mohou i nárazy větru nad 20m/s.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

V této oblasti očekáváme pouze slabou labilizaci prostředí do hodnot CAPE jen několik set J/kg, stejně tak i dynamika bude výrazně slabší. Modely předpokládají hodnoty střihu větru DLS pouze kolem 10m/s. V této oblasti lze tedy očekávat ojedinělé bouřky, vesměs bez výrazných projevů, v rámci S pohraničních hor bouřky až místy.

Vzhledem ke složitosti situace bude tato předpověď pravděpodobně ještě aktualizována v průběhu dne.