Ojedinele silné až intenzívne búrky hlavne v rámci severu stredného a východného Slovenska
— SITUACE —

Po prednej strane rozsiahlej brázdy nad západnou Európou, v miernom juhozápadnom prúdení s rýchlosťami 15-20 m/s v hladine 500 hPa, postupuje cez územie Českej republiky studený front s rozsiahlou vrstevnatou oblačnosťou. Pred ním, nad územie Slovenska pokračuje prílev veľmi teplého vzduchu od juhu, s predpokladanými hodnotami rosného bodu až ku 18°C. Nad Poľskom sa na frontálnej vlne utvorila plytká mezomerítková tlaková níž, ktorá postupuje smerom k severo-severovýchodu. Za frontom sa od západu naopak rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

— Čechy —

V chladnejšej a vlhkej vzduchovej hmote, za studeným frontom, hlavne v prípade, že sa zemský povrch mierne prehreje, očakávame rozvoj slabej latentnej lability, s hodnotami MLCAPE zrejme do 500 J/kg. Model GFS zároveň simuluje pomerne výrazné hodnoty strihu vetra, až ku 20 m/s, avšak strih v nižších hladinách nebude lepšie vyjadrený. Napriek tomu by sa v prípade tvorby výraznejších buniek mohli dobre organizovať do multiciel s možnosťou výskytu krupobití (priemer krúp by nemal presiahnuť 2 cm). V prípade, že sa uplatní výraznejšie prehrievanie a stupeň lability bude vyšší, než sa predpokladalo, príde do úvahy aj update na Stupeň 1

— Slovensko —

Pred studeným frontom väčšina modelov simuluje pás miernej latentnej lability, s hodnotami MLCAPE lokálne dosahujúcimi a to hlavne na severe územia, až ku 1000 J/kg. Zároveň očakávame strih vetra v hladine 0-6 km s hodnotami v rozmedzí 15-20, lokálne, podľa GFS až nad 20 m/s, taktiež na severe územia. Strih vetra medzi hladinou 1 až 8 km presiahne 20 m/s. Iniciáciu búrok by mal zabezpečiť postupujúci front, avšak, v rámci stredných a vyšších hladín troposféry zatiaľ nie je zrejmý žiadny výraznejší impulz, ktorý by pri iniciácii búrok pomáhal. Aj preto sa jednotlivé výstupy líšia a model Aladin nepredpovedá žiadne zrážky pre južnú polku stredného Slovenska, na rozdiel od GFS. V prípade, že sa búrky utvoria, v daných hodnotách strihu vetra možno očakávať ich organizáciu do multiciel, nevylučujeme však ani krátko trvajúcu supercelu. Hlavne v rámci dobre organizovaných, výrazných buniek, nemožno vylúčiť výskyt krúp s priemerom nad 2 cm alebo nárazov vetra, väčšinou však do 25 m/s. Lokálne by mohlo spadnúť, hlavne v horských oblastiach, okolo 30 mm/h zrážok. Búrky sa zrejme budú sprvu vytvárať nad západným Slovenskom a postupne sa budú presúvať smerom na východ. Najväčšie riziko nebezpečných javov bude existovať v rámci severu stredného Slovenska.