Silné bouřky s krupobitím a silným nárazovitým větrem
— SITUACE —

V rámci přední strany výrazné výškové brázdy nad západní Evropou se táhne výrazné, vlnící se frontální rozhraní. Jedna z na něm vzniklých vln se vyvinula v tlakovou níži, která bude během středy ovlivňovat též střední Evropu. V jejím teplém sektoru bude nad naše území proudit teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota, jejíž přísun bude ve večerních hodinách ukončen studenou frontou.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 2 —

Očekáváme vývoj bouřek s až intenzivními projevy, krupobitími a silným nárazovitým větrem.
V rámci teplého sektoru níže k nám bude pronikat teplá vlhká vzduchová hmota od Jaderského moře. Modely GFS i ECMWF předpokládají výraznou labilizaci vzduchu s hodnotami MLCAPE až přes 2000J/kg, zejména v jižní části uvažovaného území. Díky silnému proudění ve výšce můžeme očekávat poměrně velký střih větru. Model GFS počítá s hodnotami přes 25m/s ve spodních 6km a 10-15 ve spodních 3 kilometrech. Dobrý překryv lability a střihu větru by měl zajistit prostředí pro vývoj dobře organizovaných multicelárních/supercelárních bouří před frontou. Jejich největším nebezpečím by měla být silná krupobití, přičemž průměr krup alespoň místy pravděpodobně přesáhne 2cm. Zejména na Moravě, vzhledem k silnému střihu i helicitě ve spodním kilometru (předpokládaý LLS přes 10m/s, SREH až ke 300m2/s2) není vyloučen vývoj tornád. Kvůli poměrně vysokým teplotám v hladinách 850 a 700hPa je však pravděpodobná poměrně vysoká CIN, zejména v rámci Moravy, která může iniciaci bouřek před frontou zcela znemožnit, anebo odsunout až na pozdně odpolední/večerní hodiny. S příchodem fronty očekáváme od jihozápadu přechod (jedné nebo více) MCS. Díky poměrně silnému proudění do jejího týla, které je pozorovatelné na předpovědních mapách 850hPa, bude mtí nejspíše podobu squall line, na jejímž čele očekáváme silné nárazy větru přesahující 25m/s, lokálně i 30m/s. Fronta samotná se bude vlnit, přičemž postup jednotlivých vln je dosti těžké předpovědět, nicméně může velmi výrazně ovlivnit celou situaci, zejména pak vývoj a postup MCS.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

západní Čechy:
Zde je situace dosti otazná. V ranních hodinách by zde měl od jihozápadu postupovat zbytek MCS z Německa, nicméně dominantní by měly být spíše vrstevnaté srážky, než konvekce. Přechod tohoto systému může sice přidat vlhkost, nicméně také více oblačnosti a vzduch z outflowu. Oblačnost může limitovat insolaci a tím i následou labilizaci ovzduší. Aktuální běh modelu GFS (12Z) udává maximum lability do oblasti se stupněm 2 a zde uvažuje s hodnotami MLCAPE těsně pod 1000J/kg, nicméně labilita se bude překrývat s poměrně výrazným střihem větru. Aktuální scénář vypadá tak, že je možný vývoj předfrontálních dobře organizovaných bouřek, jejichž největším nebezpečím by mohla být krupobití. Nakolik tuto oblast zasáhne MCS je otazné, podle aktuálního scénáře by zde však měla přejít spíše její vrstevnatá část.

východ Moravy, západ Slovenska:
Zde očekáváme poněkud slabší labilizaci, která bude zejména v oblasti jižní Moravy a jihozápadního Slovenska kombinovaná s výraznou CIN. Vývoj předfrontálních bouřek je zde poměrně málo pravděpodobný, nicméně ne vyloučený, zejména na návětří hor. V rámci frontě by sem pak mohla od jihozápadu dorazit MCS, jejíž projevy by však vzhledem k poměrně pokročilým nočním hodinám měly být slabší, než v oblasti označené stupněm 2. Největším nebezpečím bouřek by v tomto případě mohl být silný vítr na čele systému, který bude navíc podpořen poměrně silným prouděním ve spodních hladinách. Očekáváme vítr v nárazech přesahující 20, lokálně i 25m/s.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde očekáváme spíše slabé bouřky vázané na horské oblasti. Měly by se obejít bez výraznějších nebezpečných projevů, Nicméně ojedinělý silný projev – zejména výraznější úhrn srážek – není ani v tomto případě vyloučen.