Na stř. a V Slovensku místy bouřky, ojediněle až silné, později nejlze vyloučit až intenzivní projevy.
— SITUACE —

Po přední straně dlouhovlnné výškové brázdy postupuje pomalu k východu přes V okraj střední Evropy zvlněná studená fronta spojená s cyklonou nad Dánskem a J Skandinávií, která pomalu postupuje směrem k SV. Před tímto frontálním rozraním dochází k přílivu teplé, vlhké a mírně labilní vzduchové hmoty, která poskytne dobré podmínky pro tvorbu četných konvektnivních bouří.

— PŘEDPOVĚĎ oblast s 1. stupněm, ca. V polovina Slovenska —

Modelové předpovědi slibují v tomto prostoru během dne až mírnou labilizaci prostředí (tj. s CAPE >1000J/kg), kdy předpovědi GFS počítají s hodnotami MLCAPE plošně přes 1200 J/kg a v lokálně až ke 2000 J/kg, to potvrzují výstupy modelu ECMWF, který počítá s lokálními maximy CAPE >1500 J/kg. Oblasti nejsilnější lability, jak je obvyklé, leží posunuty východněji od oblasti s nejsilnějším střihem větru, ale i tak v týlu oblasti s nějvětší labilitou dochází k překryvu mírné labilita a silného střihu větru. Zejména k večeru bude zajímavý překryv oblastí s predikovanou MLCAPE>800 J/kg, při střihu větru až kolem 25m/s a lokálně helicitě až kolem 200 m2/s2. S ohledem na tuto skutečnost lze počítat s možností velmi dobré organizace bouřkových celků a buněk, pravděpodobně do dobře organizovaných multicel, případně později i ojedinělých supercel. Oba typy bouří mohou být doprovázeny až silnými krupobitími a přívalovými lijáky, což budou zřejmě hlavní rizika této situace. S ohldedem na podmínky v podvečer a večer, však nelze vyloučit ojediněle až intenzivní projevy bouřek, zejména pak možná velmi silná krupobití a přívalové srážky a nebo ojedinělé silné nárazy větru.
Ve střední, velmi hornaté, části Slovenska navíc pak do organizace konvekce výrazně zasáhne vliv terénu a výrazně návětrné J až JZ proudění. To může vést k tvorbě řetezů bouřkových buněk, kdy postupně v jedné oblasti bude procházet více buněk po sobě s přívalovým děstěm, popř. setrvávání některé multicelární bouře delší čas v jedné oblasti a tak k lokálním srážkovým úhrnům přes 30 mm/h, vyjímečně nelze vyloučit i více. I zde platí možnost rizika výskytu krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek uzemí, označený žlutou —

Na zbytku území pak čekáme případný výskyt bouřek jen ojediněle a bez výrazných doprovodných jevů, zatím je ale nejisté zda se frontální rozhraní nebude dále vlnit a nemůže zasáhnout i o něco západněji než slibují aktuální předpovědi.

S ohledem na nejistitu v postupu zvlněného frontálního rozhraní ale i náznaky na možný lokální výskyt až intenzivních projevů, nelze vyloučit možnost případného updatu a/nebo zejména vydání mezoměřítkových diskuzí.