Možnost silných bouřek s krupobitími, přívalovými srážkami a v menší míře též silným nárazovitým větrem
— SITUACE —

Nad střední Evropu postupuje od západu mohutná výšková brázda. Po její přední straně postupuje v jihozápadním proudění poměrně výrazná tlaková níže. V rámci jejího teplého sektoru bude nad Moravu proudit relativně teplá a vlhká vzduchová hmota, jejíž přísun bude ukončen zvlněnou studenou frontou.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Modely GFS i ECMWF se v této oblasti shodují v odpoledních a večerních hodinách na hodnotách CAPE přes 1000J/kg. Silné proudění v rámci fronty poskytne dostačující střih větru (ve spodních 6 kilometrech mezi 15-20m/s, ve spodních 3 kilometrech mezi 10-15m/s) který se bud částečně překrývat s labilní oblastí. V takovémto prostředí by se mohly vyvíjet dobře organizované multicely, zejména na západě území pak není vyloučen ani vývoj supercelární bouře. Limitujícím faktorem pro vývoj konvekce bude v důsledku vysokých teplot v tlakových hladinách 850 a 700hPa poměrně výrazná CIN. Iniciace konvekce je zatím otazná. Nejprve by k ní mohlo dojít v odpoledních hodinách na lokálních zónách konvergence, popřípadě na návětří hor, později se na ní bude podílet i samotné frontální rozhraní, které se bude patrně vlnit. Největším nebezpečím bouřek by měla být krupobití a zejména pak na návětří hor přívalové srážky (hodinové úhrny by mohly i výrazně přesáhnout 30mm). V noci by se pak bouřky mohly spojit do MCS postupující od jihozápadu k severovýchodu. V jejím rámci by se mohly objevit silnější nárazy větru.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde by měly být bouřkové projevy slabší, ojediněle zejména na horách však nevylučujeme vvoj krupobití nebo vyššího úhrnu srážek.