Očekáváme četné bouřky, místy silné, ojedinělě až s intenzivními projevy.
— SITUACE —

Nad západní Evropou se i nadále udržuje cut-off low, která bude v pruběhu dne postupovat mírne k východu. Paralelně s východní stranou s ní spojene brázdy se i nadále udržuje zvlněné frontální rozhraní. Z jedné z jejich vln se vyvinula tlaková níže, která bude v průběhu dne postupovat přes střední Evropu směrem k severu až severovýchodu. V ramci jejího teplého sektoru k nám bude od jihu proudit teplá, vlhká a mírně až silně labilní vzduchová hmota. Během noci tento přiliv teplého vzduchu ukončí od JZ studená fronta s touto cyklonou spojená. Situace je však velmi komplikovaná a předpovědi jednotlivých modelů se od sebe velmi liší, stejně tak i reálný vývoj.

— PŘEDPOVĚĎ oblast stupeň 2 —

Poslední sondáže ukazují (kromě sondáže z Vídně) jen slabě labilní zvrstvení ovzduší. V průběhu dne však očekáváme v důsledku prohřívání spodních vrstev vzduchu další labilizaci vzduchu. Model GFS přitom předpokládá hodnoty MLCAPE přes 1500J/kg na poměrně rozséhllém území na Moravě a zejména Z Slovenska, model ECMWF předpokládá lokálně hodnoty CAPE mnohem vyšší, až ke 3000J/kg, na J Slovenska pak i vyšší. Skutečná míra labilizace je však poměrně otazná vzhledem k odlišnému vývoji od modelových předpovědí(zejména GFS modelu) a také kvůli těžko předpověditelnému vlivu od J se nasouvající vysoké oblačnosti.
Od JV nad naše území proudí velmi vlhký a teplý vzduch s rosnými body dosahujícími nad Moravou a částí středních Čech až kolem 18°C, nad J Slovenska pak až kolem 20°C, přičemž průběhu dne se dá očekávat ještě mírné zvýšení těchto hodnot. Model GFS pak počítá se směšovacím poměrem až přes 12g/kg v průběhu odpoledne na většině Moravy a Z Slovenska.
Od J poSZ Slovenska se táhne pás velmi silných bouřek, které však propagují víceméně podélně. Pohyb pásma dopředu k V je velmi pomalý a tak je v této oblasti nutné počítat s výskytem vysokých srážkových úhrnů a možností lokálních přívalových povodní. Oblačnost a kovadliny tohoto systému by však zejména na S Moravy mohly zbrzdit dostatečnou insolaci a zároveň i dostatečnou labilizaci vzduchu a další vývoj bouřkové činnosti v odpoledních hodinách.
V teplém sektoru cyklony očekáváme spíše izolované bouřky. Přitom díky poměrně silnénu proudění ve středních a vyšších hladinách je možno očekávat střih větru ve spodních 6 km 15 až 20m/s (v nočních hodinách na frontě i přes 25m/s) Jeho maximum by mělo být koncentrováno do spodních 3 kilometrů. To by favorizovalo vývoj dobřeoorganizovaných multicel, v menší míře nelze vyloučit i výskyt supercel. Díky jejich organizaci je možno očekávat krupobití, přičemž průměr krup by mohl přesahovat 2cm. Rovněž zejména v horských oblastech je možno očekávat vzhledem k vysoké vlhkosti i vysoké úhrny srážek (i přes 50mm). V menší míře by se pak mohly objevit nárazy větru přes 20 i 25m/s. Odpoledne a v noci je předpokládán i výrazný střih ve spodním kilometru (LLS) přes 10m/s, to by spolu s vyšší helicitou, až přes 200J/kg, mohlo vést ke vzniku ojedinělých tornád, zejména ale nejen, v rámci případných supercel.
V průběhu noci na frontě je pak vývoj zatím otazný, model ECMWF, ktarý je zatím blíže reálnému vývoji než GFS, předpokládá ve V polovině Čech výrazné zvašování lability v pozdním odpoledni a večer až do hodnot kolem 2000J/kg a rovněž vzrostou hodnoty střihu větru. Bouřky by se mohly zformovat do několika systémů postupujících od J-JZ k S-SV, model ECMWF pak předpokládá výraznou MCS ve večerních hodinách postupující od J-JZ čech k SV přes střední a V Čechy. Projevy onoho případného bouřkového systému budou ale silně záviset na skutečné míře labilizace a na jeho uspořdání, v případě vytvoření Squall line lze počítat s velmi silným nárazovým větrem s možností nárazů nad 25m/s, zejména na JV kraji systému pak nelze vyloučit silná krupobití. V Opačném případě by sestém mohl přinést zejména výrazné srážkové úhrny a rovněž krupobití. Vzhledek k očekávané velké četnosti až intenzivních doprovodných projevů bouřek a možnosti ojedinělých extrémních, vydáváme pro velkou část území stupeň 2.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zbytek území by měl mít slabší podmínky, ale s ohledem na složitý vývoj těžko posoudit, kam až mohou přesně zasáhnout bouřkové systémy, vydáváme pro celý zbytek území ČR i SR stupeň jedna, ovšem s menší pravděpodobností, že zde dojde k výskytu bouřek. Případné bouřky by zde měli být slabší než v oblasti označené stupněm 2, i tak nelze vyloučit výskyt ojedinělých intenzivních projevů.