Miestami intenzívne búrky, hlavne v rámci južného, stredného a východného Slovenska.
— SITUACE —

Pre synoptickú situáciu pozri hlavnú (pôvodnú) predpoveď.

—Pôvodný Stupeň 2 v rámci ČR —

Situácia sa oproti pôvodným predpokladom významne mení… Sondáže z 12 UTC v rámci Prahy a Prostějova vykazujú slabú alebo žiadnu labilitu, Viedeň vykazuje miernu labilitu v pomerne suchom prostredí. Zároveň sa do JZ Čiech dostáva veľmi suchý vzduch pôvodom z Bavorska. Napriek predpokladom modelov ohľadom miernej až silnej labilite, skutočnosť je zjavne iná a iniciácia prebieha len ojedinele a to v SZ Čechách. Naviac búrky sa organizujú len slabo. Stupeň 2 pre JZ Čechy upravujeme na Stupeň 0 a pre zvyšok územia na Stupeň 1, majúc na mysli prítomný výrazný strih vetra, hlavne potom v nižších hladinách na Morave navečer. Nemožno vylúčiť ojedinele silné až intenzívne javy, v prípade, že sa niektorá z vznikajúcich buniek dokáže organizovať alebo vytvoriť dostatočne silný výtok vzduchu pre iniciáciu ďaľších buniek a tvorbu komplexu. Stupeň 1 pre územie Čiech a Moravy je vydaný napriek veľkým obavám, že sa nevyplní.

— Slovensko —

Slovenskom i naďalej postupuje významný konvektívny systém, s najsilnejšími bunkami na jeho juhu (južné Slovensko). Tento systém je živený mimoriadne vlhkým vzduchom (rosné body až ku 25°C) a naviac významnou instabilitou na severe Maďarska, kde sondáž z 12 UTC, Budapešti, vykazuje MLCAPE až nad 3700 J/kg v kombinácii so strihom vetra 20 m/s. Systém naviac postupuje paralelne k rozhraniu, na ktorom sa tvorí a tak sa často tvorí „train effect“ s výskytom prívalových zrážok. Komplex tak len pomaly propaguje k východu. Pre južné, stredné a východné Slovensko, hlavne časti, ktoré ešte komplex nezasiahol, vydávame Stupeň 2, hlavne pre možnosť výskytu prívalových zrážok. Pohyb systému smerom na východ, do oblasti s mierne suchším vzduchom, by mohlo podporiť aj výskyt ojedinelých downburstov. Vďaka vysokej labilite tiež v silnejších bunkách možno čakať ojedinele krúpy s priemerom nad 2 cm. V prípade výskytu ojedinelých buniek sa vďaka silnému strihu vetra a labilite môžu transformovať až do štádia superciel s výskytom veľkých krúp a silných nárazov vetra.