— SITUACE —

Nad západní Evropou se i nadále udržuje cut-off low (stred nad Nemeckem) obtacena z jihu a vychodu salbnoucim jet streamem. Tato je spojena ve spodnich hladinach se zesilujici tlakovou nizi. Ta se stoci ze sveho puvodniho kurzu (jihozapad – severovychod) smerem k zapadu a postpoupi kolem cut-off low smerem k severozapadu. Jeji studena fronta bude i nadale postupovat pres stredni Evropu. Z nami uvazovaneho uzemi zasahne hlavne Slovensko. Pred ni bude vrcholit priliv tepleho a vlhkeho vzduchu zejmena nad stredni a vychodni cast zeme.

— PŘEDPOVĚĎ střední a východní Slovensko —

Situace bude v některých ohledech podobná předchozímu dni. největším nebezpečím bouřek zde budou zejména přívalové srážky a krupobití. Oba modely (GFS i ECMWF) se shodují s mírnou labilizací atmosféry v této oblasti. Model GFS počítá s hodnotami MLCAPE až přes 1500J/kg na plošně poměrně rozsáhlém území, Model ECMWF v jednom termínu naznačuje lokálně CAPE až ke 2000J/kg. Skutečné hodnoty labilizace však budou záviset na více faktorech.
I nadále by sem měl porudit dosti teplý a vlhký vzduch s hodnotami rosného bodu přesahujícího 18°C a směšovacím poměrem přes 10g/kg. Vzhledem k přítomnosti jet streamu střihem větru v této oblasti – až přes 20m/s ve spodních 6 kilometrech (směrem dále na západ budou hodnoty střihu větru dosahovat až k 30m/s, podle GFS, nicméně labilita zde bude již povážlivě slabší, viz oddíl věnovaný stupni 1), ve spodních 3 kilometrech pak zejména v rámci středního Slovenska až kolem 15m/s. To v kombinaci s mírně instabilním zvrstvením ovzduší by mohlo mít za následek vývoj dobře organizovaných multicel, nejsou vyloučeny ani supecelární bouře. Jejich největším nebezpečím by mohly být krupobití. Velikost krup by však mohla být limitována vysokou hladinou nulové= izotermy v této oblasti – až přes 4 kilometry.
Vzhledem k dobré dynamické podpoře dané přechodem fronty a cyklogenezí v jejím rámci je možno počítat kromě konvekce i s uspořádanými výstupnými pohyby. S tím bude mimo jiné spouviset i eliminace CAP. Rovněž by to mohlo napomoci vývoji vrstevnatých srážek, je docela dobře možné, že bouřky se začnou již v průběhu odpoledne organizovat do několika MCS, které by mohly postupovat směrem od jihu až jihozápadu směrem k severu až severovýchodu. Díky poměrně dobré vlhkosti vzduchu a možnosti orografického zesílení srážek na návětří hor jsou zde pravděpodobné poměrěn vysoké úhrny srážek, lokálně i výrazně přes 50mm. Přesné odhady úhrnů srážek jsou však již mimo naše současné možnosti. Bouřková činnost by se mohla zejména na horách a jejich návětřích nastartovat již v dopoledních hodinách, a přetrvávat až do pozdního večera/noci. Na oblast středního Slovenska byl vydán stupeň 2, na východ by bouřky měly dojít až v průběhu večera a noci. Jejich síla je otaznější. Prozatím zde zůstáváme u stupně 1, nicméně je dost dobře možné, že i zde bude stupeň 2 nakonec vydán.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Z od dvojky: V této oblasti bude výrazně silnější střih větru než výše, nicméně zde bude slabší labilizace ovzduší. Model GFS uvažuje s hodnotami MLCAPE pod 1000J/kg, nejspise kolem 500J/kg, ECMWF uvažuje s hodnotami ještě menšími. Samotný vznik bouřek v této oblasti je otazný. Nicméně jejich vývoji by mohla napomoci dobrá dynamická podpora.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde očekáváme bouřky spíše jen ojediněle až místy. povětšinou by se měly obejít bez výraznějších projevů.