Možnost silných bouřek zejména na jihovýchodě Moravy a jihozápadě Slovenska
— SITUACE —

V rámci negativně skloněné výškové brázdy postupuje přes střední Evropu zvlněná studená fronta. Před ní proudí nad naše území teplá, vlhká a během dne až mírně instabilní vzduchová hmota, ve které se mohou tvořit bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ JV Morava/JZ SLovenska —

Modely naznačují v odpoledních hodinách slabou až mírnou labilizaci ( lokálně přes 1000J/kg ) zejména v důsledku denního prořívání spodních vrstev vzduchu a poměrně výrazné vlhkosti.Již v době psaní této předpovědi dosahují na některých místech Moravy a Slovenska rosné body k 17°C, model GFS předpokládá zejména na jihozápadě Slovenska hodnoty směšovacího poměru až přes 12g/kg.
Labilní oblast se bude překrývat jen s poměrně slabým střihem větru, který by se měl ve spodních 6 kilometrech povětšinou pohybovat kolem 10m/s
Předfrontální bouřky by mohly vznikat na horách, zejména na východě/severovýchodě Moravy a na Slovensku, nicméně primárně by měla být iniciace konvekce vázána na frontu, která se při svém postupu přes střední Evropu vlní. Bouřky vzniklé na frontě by se přitom měly velmi rychle slévat do jednoho či více MCS, které budou postupovat přibližně od jihozápadu směrem k severovýchodu souhlasně s předpokládaným postupem frontálních vln. Největším nebezpečím MCS by měly být (vzhledem k jejich předpokládanému relativně pomalému postupu, výrazné vlhkosti a podmínkám favorizujícím vývoj vrstevnatých srážek) zejména přívalové srážky s možností hodinových úhrnů přes 30mm. Ojediněle rovněž nejsou vyloučena krupobití. Z tohoto hlediska je zajímavé především lokální maximum IPV naznačující oblast cyklogeneze přecházející přes JV Moravy a Z Slovenska. V jejím rámci také model GFS simuluje zesílené proudění v hladině 850hPa což by mohlo na čele systému podpořit možnost ojedinělých nárazů větru nad 20m/s. Díky tomu vydáváme pro tuto oblast stupeň 1.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde očekáváme spíše slabší bouřky, nicméně v rámci hor nemůžeme vyloučit ojedinělé krupobití, nebo vyšší úhrny srážek v případě setrvání bouřkových buněk nad jedním místem, nebo vzniku training patternu.