silné, ojediněle až intenzivní bouřky doprovázené zejména islným nárazovitým větrem a kroupami
— SITUACE —

Nad severním Atlantikem slábne mohutná dlouhovlnná brázda, ze které se vyděluje cut-off low. Paralelně s její východní stranou se udržuje zvlněné frontální rozhraní. Po něm postupuje od jihozápadu směrem k severovýchodu prohlubující se tlaková níže spojená ve výšce s ostrou krátkovlnnou brázdou, kterou bude od západu obtáčet ostrý jet streak. Teplý sektor tlakové níže již v době psaní předpovědi ovlivňuje území střední Evropy. V jeho rámci sem proudí teplá a vlhká vzduchová hmota, jejíž přísun během odpoledne a večera ukončí postupující studená fronta.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Očekáváme silné až intenzivní bouřky doprovázené silným nárazovitým větrem a kroupami.
Modely předpokládají v průběhu dne mírnou labilizaci s hodnotami MLCAPE kolem 1000J/kg. Ta by se měla překrývat s oblastí poměrně silného západního/jihozápadního proudění. Předpokládané hodnoty střihu větru ve vrstvě 0-6km se pohybují nejčastěji mezi 15-20m/s.
Vzduch v mezní vrstvě by měl být dosti vlhký s hodnotami směšovacího poměru kolem 12g/kg a což už jsou poměrně výrazné hodnoty. Vysoká vlhkost je navíc jedním z parametrů majících klíčový vliv na labilizaci. Iniciace bouřek by mohla zprvu začít v rámci hor, nebo lokálních zon konvergence, nicméně hlavní bouřková aktivita bude vázána na frontu. Vzhledem k výše uvedenému překryvu dostatečné CAPE a střihu větru je pravděpodobný vývoj dobře organizovaných multicel a supercel. Proudění na frontě by mělo jít přibližně do týla bouřek, což je příznivé pro vývoj squall line na jejím čele. V rámci této squall line očekáváme zejména silný vítr s nárazy větru přes 20 lokálně 25m/s. Dalším možným nebezpečným projevem bouřek jsou krupobití a zejména na horách nevylučujeme ani lokální úhrny nad 30mm/hod. Limitujícím faktorem pro vývoj bouřek bude existence velkoprostorových sestupných pohybů daná divergencí Q-vektoru, kterou model simuluje pro tuto oblast. Vzhledem k tomuto a velmi proměnlivým simulovaným podmínkám zatím vydáváme pro tuto oblast stupeň 1s tím, že podle ranních údajů je možný update na stupeň 2 pro severní/severovýchodní Čechy a severní Moravu, kde je očekáván nejvýraznější střih větru.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Očekáváme spíše slabší bouřky, vázané zejména na orografii. V noci by tudy mohly na frontě projít zbytky bouřkového systému od západu ale v rámci bouřek již neočekáváme projevy vyžadující vydání stupně 1.