Místy silné bouřky doprovázené zejména krupobitími
— SITUACE —

Přes Evropu se táhne mohutní frontální rozhraní směrem od severního Atlantiku přes severní část střední Evropy až do Ruska. V rámci tohoto rozhraní se tvoří jednotlivé vlny, z nichž některé se vyvinou až do stádia tlakové níže. Jedna z nich se nachází nad severozápadní Evropou a je spojena s mohutnou výškovou brázdou. Teplý sektor této níže ovlivňuje oblast ČR a Slovenska, V jeho rámci očekáváme příliv teplého a vlhkého vzduchu od jihozápadu. Ten by měla ukončit studená fronta rovněž spojená s výše uvedenou níži, která bude přes naše území přecházet v průběhu nočních hodin.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Zde by měla být podle modelů nejvýraznější labilizace a to v průběhu odpoledních a večerních hodin. Modely se však neshodují v míře labilizace. Zatímco GFS počítá s hodnotami MLCAPE přes 1000J/kg, ECMWF i WRF jsou střídmější. ECMWF uvažuje CAPE pouze kolem 500J/kg a to pouze v poměrně úzkém pruhu cca od jihočeského přes Vysočinu po Královéhradecko. Tento rozpor patrně pochází z velkých rozporů modelů ohledně vlhkosti. zatímco GFS počítá s rosnými body v rámci celých západních Čech kolem 18°C, ECMWF uvažuje jen s 16°C, na severozápadě Čech pouze s 12°C. V době psaní této předpovědi se teploty rosného bodu pohybují cca kolem 14-15°C na severozápadě Čech je však patrný pruh s nižšími hodnotami. Labilizaci rovněž napomůže postupně se protrhávající oblačnost, kterou je možno během psaní této předpovědi pozorovat. V rámci fronty se dá očekávat střih větru ve spodních 6 kilometrech mezi 15-20m/s. To už jsou poměrně výrazné hodnoty. ve spojení s dostatečnou labilitou očekáváme tvorbu multicelárních bouřek, které by mohly být poměrně dobře organizovány. Na frontě se pak bouřky pravděpodobně spojí do MCS, která by měla postupovat od jihozápadu k severovýchodu. V rámci bouřek očekáváme vývoj krupobití, kdy by průměr krup mohl ojediněle překročit 2cm. Rovněž nejsou vyloučeny nárazy větru přes 20m/s. V rámci přecházející MCS by se mohly vyskytnout hodinové úhrny srážek přes 30mm.
Je nutné zdůraznit, že celý vývoj situace bude silně závislý právě na míře labilizace, která je stále otazná. V případě, že by nebyla dostatečná, bouřky mohou být mnohem slabší a stupeň 1 se vůbec nemusí verifikovat. Toto platí zejména pro oblast severozápadních Čech.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde je předpokládána výrazně slabší labilita, než v předchozím případě. Při střihu větru kolem 15m/s se i zde mohou tvořit multicelární bouřky ojediněle s lepší organizací. Není zde tedy vyloučen ojedinělý vývoj krup, nebo silnější náraz větru (do 20m/s) a to zejména v západní části této oblasti. Celkově je vývoj přeháněk a bouřek v rámci této oblasti nejpravděpodobnější v horských oblastech.