Možnost bouřek s lokálně výraznějšími úhrny srážek
— SITUACE —

Západní a střední Evropu i nadále ovlivňuje zesilující výšková brázda, která se zvolna pohybuje směrem k východu. V jejím rámci postupuje zvlněné frontální rozhraní. několik vln na ní se přeměnilo v samostatné tlakové níže, z nichž pro naše území nejdůležitější je cyklona, která se utvořila nad SZ Evropou. Její teplý sektor zasahuje nad Slovensko a většinu Moravy. Přísun teplého a vlhkého vzduchu do této oblasti bude během dne odříznut studenou frontou taktéž spojenou s výše uvedenou níží, která přes naše území postupuje zvolna k východu.

— PŘEDPOVĚĎ V SR —

Do této oblasti proudí teplý a vlhký vzduch od jihu/jihozápadu. V době psaní této předpovědi již na některých místech teploty rosného bodu přesahují 18°C a na některých místech by mohly vystoupat až ke 20°C. Díky poměrně výraznému prohřívání spodních vrstev vzduchu v kombinaci s advekcí vlhkosti je možno očekávat mírnou labilizaci ovzduší s hodnotami MLCAPE přes 1000J/kg. Model GFS počítá s hodnotami CAPE až k 2000J/kg. Dosažení těchto hodnot je však otazné, díky faktu, že prohřívání spodních vrstev vzduchu však může být limitováno oblačností, která se nad toto území nasouvá v rámci čela výškové části studené fronty, které předběhlo její přízemní část.
Ačkoliv střih větru na frontě je (částečně i díky nemalému teplotnímu rozdílu na ní) poměrně výrazný, překryv s instabilní oblastí je již horší. Na východě Slovenska je možno očekvat střih větru kolem 10m/s ve spodních 6km. V kombinaci s uvažovanou labilitou však i tato hodnota může napomoci v organizaci bouřek, zejména, pokud by se vyplnily dosti otazné odhady modelu GFS ohledně lability. Nicméně i pokudbude výsledná CAPE nižší, díky orientaci proudění na hory, vysoké vlhkosti a předpokládanému nepříliš rychlému postupu bouřek před frontou je možné očekávat lokálně vyšší úhrny srážek (přes 30mm/hod) v menší míře též nejsou vyloučena krupobití, nebo silnější náraz větru (do 20m/s). Nakolik se tyto odhady vyplní však záleží na skutečné míře labilizace.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde má být sice poměrně výrazný střih větru, nicméně již slabší labilita. Navíc v oblasti za výškovou částí studené fronty se ovzduší poměrně rychle stabilizuje. Výskyt bouřek by měl být vázaný zejména na hory, popřípadě na čelo výškové fronty. V jejich rámci nevylučujeme ojedinělý výskyt krupobití, nebo výraznějších srážek.