Ojedinělé bouřky, v JZ polovině Čech bouřky místy.
Na Slovensku možnost ojedinělých bouek v rámci hor.— SITUACE —

Přes střední Evropu projde v západním proudění směrem k V impulz v podobě výškové brázdy, s tou je spojena i mělká přízemní brázda související se studenou frontou cyklony nad Finskem. V rámci této brázdy dochází k labilizaci atmosféry a lze očekávat vývoj vlhké hluboké konvekce a sní spojených bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Modely předpokládají slabou, ojediněle až mírnou labilizaci hlavně pak na JZ území republiky a zejména během pozdních odpoledních hodin kdy by mohly hodnoty MLCAPE překročit 1000J/kg. Rozvoj případné konvekce v tyto hodiny by vzhledem k chybějící dynamické podpoře měl být vázán zpočátku především na oblasti kolem hor a vrchovin. Dynamika z hlediska střihu větru bude pak slabá, k večeru až mírná s hodnotami kolem 10-15m/s. Vzhledem k tomu lze čekat spíše slabší organizaci bouřek do shlukových multicel, navíc výrazně ovlivněnou lokálními podmínkami. V bouřkách lze s přihlédnutím na podmínky čekat zejména možnost výskytu krupobití, kde by však průměr krup měl zůstat pod 2cm. Hodnoty DEPT nad 12 ojediněle až nad 20K naznačují rovněž možnost ojedinělých downburstů s nárazy větru ke 20m/s.
Model GFS pak ve večerních hodinách předpokládá postup bouřkového komplexu z Německa nad Z Čech a postupně dále směrem k SV-V, lze čekat že systém zasáhne zřejmě hlavně SZ a střední oblast Čech.
Podle současných prognóz by během večera a noci mělo dojít i k rozvoji dalšího shluku bouřek jež bude během druhé poloviny noci postupovat k V nad Moravu. Vývoj bouřek v slabě labilním prostředí zde bude podporován forcingem v rámci postupující SF a zde již nečekáme výrazné projevy postupující konvekce.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Modely naznačují možný rozvoj konvekce od odpoledních hodin v rámci hor. Labilizace atmosféry by zde měla být pouze slabá, hodnoty CAPE nepřekročí ani 1000J/kg a stejně tak i dynamika bude zanedbatelná. Konvekce, pokud se vytvoří, tedy bude velmi špatně organizovaná, vázaná na orografii a bez očekávaných výrazných projevů.