Místo: Velké Svatoňovice – Končiny, okr. Trutnov

Po více jak třičtvrtě roce se vracím k jedné z mnoha bouřek loňského léta, která alespoň u nás nebyla nijak výrazná, avšak přinesla úspěch v mém celoročním úsilí o nalezení místa, do kterého udeřil blesk, a především se stala impulsem pro kampaň A.S.S. na rok 2010 Blesky typu CG a jejich interakce s povrchem Země.
Tento článek nechť je modelovým příkladem a vzorem pro další, které, jak všichni doufáme, budou letos v co nejhojnějším počtu následovat. A nyní už k samotnému případu:

Inkriminovaná bouřka se vyskytla na dobře vyvinuté squall line postupující přes Českou republiku od severozápadu k východu. Pás bouřek postupoval přes naše území v pozdních večerních hodinách a především na severu Čech se vyskytl silný vítr s nárazy přes 20 m/s, výjimečně i přes 30 m/s. Největší intenzity dosáhla linie bouřek severně od Prahy, poté již pozvolna slábla, přinejmenším ve směru na Trutnovsko.

Od 21:35 SELČ (všechny časy zde uvedené jsou v SELČ) bylo její přiblížení patrné dle blýskavic na jihozápadním až severozápadním obzoru, jejichž četnost byla chvilkově tak vysoká, že se jevila jako řada nepřetržitých záblesků. V této době byla squall line vzdálena 70 km a nacházela se zhruba u Mladé Boleslavi. Teplota činila +19,2°C. Ve 22:25 se elektrická aktivita koncentrovala na západě až severozápadě a začalo být slyšet hřmění. Vzdálenost čela bouřkového pásma byla 15 km, v oblačnosti prosvěcované plošnými blesky a blýskavicemi byla patrná její struktura s arcusem v čele. Ve 22:30 se zvedl jihozápadní vítr, který ve 22:33 prudce zesílil a stočil se na západní. Jeho rychlost dosáhla zhruba k 15 m/s a pak začala pomalu slábnout. Zároveň s větrem začalo slabě pršet.

Radar a detekce blesků ve 22:40 SELČ.
©2009 Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 270.2 kB

Do 22:50 vítr téměř utichl a déšť ustal, pouze severně od místa pozorování probíhala silná elektrická aktivita ve vzdálenosti přes 5 km – většinou fialové CC blesky. Ve 22:54 déšť opět zesílil a trval v této intenzitě až do 23:30 SELČ. Vývoj venku jsem už dále ignoroval a odešel k počítači zapsat si nějaké údaje k bouřce. Ve 23:11:52 došlo k nejbližšímu výboji ve vzdálenosti přibližně 2 km, který jsem podle síly hromu odhadl na CG+ ač jsem výboj na vlastní oči neviděl. Rána to byla ohromná, ale napětí v síti nezakolísalo (ani žárovky nezablikaly). Pro výboj typu CG+ také svědčilo to, že samotné aktivní jádro bouřky bylo vzdáleno přes 10 kilometrů a radar žádné nové jádro v blízkosti nedetekoval. Následovaly ještě dva další blízké výboje a větší počet vzdálenějších. Elektrická aktivita přestala být pozorovatelná po 23:45 SELČ jak bouřková linie postoupila více k východu. Tímto pro mě bouřka skončila jako nevyužitelná pro „lov blesků“, protože jsem neviděl žádný přímý zásah.

Radar a detekce blesků ve 23:20 SELČ v okamžiku úderu blesku.
©2009 Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 277.4 kB

Uplynuly dva dny a já se vydal (netuším již z jakého důvodu) na obecní úřad. Tam jsem se od starostky mezi řečí dozvěděl, že za vesnicí v Končinách na kopci uhodil blesk do břízy a naprosto ji zlikvidoval. Když jsem se zeptal na datum a čas, z odpovědi mi došlo, že se jedná o noční bouřku před 2 dny a blesk bude ten, co způsobil tu strašnou ránu krátce po 23. hodině. Vrátil jsem se tedy domů, sebral kolo a fotoaparát a vydal se na udané místo. Chvíli mi trvalo, než jsem ho našel, ale stálo to za to. Co jsem tam nakonec uviděl?

Na první pohled vlastně nic zajímavého. Přeražená bříza ležela skryta mezi ostatními stromy. Když jsem vstoupil na louku, první co upoutalo moji pozornost byly zhruba metrové třísky, které síla výboje vyrazila z kmene a odhodila přes 40 metrů od místa zásahu na všechny strany od zasaženého stromu. Některé třísky byly zabodnuté i 30 centimetrů do země. Pokud by náhodný kolemjdoucí nebyl zasažen krokovým napětím, asi by měl slušnou šanci být proboden takovým „dřevěným šrapnelem“. Naštěstí se v době výboje v okolí nikdo nepohyboval.
Poté jsem došel až k samotné bříze, která byla zhruba ve výšce 3 – 4 metrů přeražena a koruna ležela rozštípána na zemi. Kůra byla po celé délce pahýlu kmene stržena a nad kořeny byl kmen opálen. Kořeny byly mírně odhaleny, jak nejspíš rázová vlna odhodila půdu v nejbližším okolí. Na torzu koruny byl zjevný ožehnutý kanál kopírující dráhu výboje – z něj jsem vylomil několik třísek a vzal si je s sebou na prozkoumání domů. Bříza mohla být původně kolem 15 metrů vysoká. Dále jsem provedl fotodokumentaci a natočil na místě krátkou videosekvenci.

Celkový pohled na   Půlmetrová tříska - autor: Tomáš Prouza  Přeražená bříza - detail - autor: Tomáš Prouza  Opálený kmen, obnažené kořeny - autor: Tomáš Prouza

Třísky z břízy ležící na poli - autor: Tomáš Prouza  Přeražená bříza - autor: Tomáš Prouza  Opálené třísky - autor: Tomáš Prouza

Přeražený kmen - autor: Tomáš Prouza

Co mě však zaujalo nejvíce, byla konfigurace terénu a objektů v okolí zasaženého místa. Bříza se nacházela na mezi, oddělující již sklizené pole na straně jedné (vyšší) a louku na straně druhé (nižší). Na mezi rostlo ještě několik dalších stromů (vše břízy), některé i vyšší než byla bříza bleskem zasažená. Co však bylo nejpodivnější – necelých 40 metrů od místa zásahu prochází elektrické vedení vysokého napětí 35 kV z elektrárny Trutnov – Poříčí do Velkých Svatoňovic, které podpírají ocelové příhradové sloupy o výšce kolem 20 metrů (navíc směrem do kopce, tudíž ční do prostoru výše než koruny stromů) a dále je přibližně 60 metrů vzdálen transformátor. Žádná součást rozvodné soustavy však nebyla bleskem zasažena ani ovlivněna (muselo by se projevit změnou napětí v síti v obci, což se nestalo). Strom byl tedy nejspíše uzemněn natolik dobře, že stáhl výboj na sebe. Připojuji přehledný náčrtek situace.

Situační plánek okolí místa úderu blesku ze dne 19.8.2009
Velikost: 362.2 kB

A nakonec přišel pokus o vyhodnocení přesnosti detekce blesků CELDN. Tu jsem provedl s pomocí Lukáše Rongeho, který mi sehnal potřebná data. Srovnáním dat z detekce blesků CELDN jsme došli k hodnotě rozílu mezi detekovanou a skutečnou lokalizací 300 metrů.

Vyhodnocení přesnosti detekce blesků CELDN
©2009 Siemens AG, Vaisala Oyj, Google
Velikost: 460.0 kB

Na závěr shrnutí zjištěných skutečností:

Datum události: 17. srpna 2009
Čas události: 23:11:52 SELČ (UTC +2h)
Místo: Velké Svatoňovice – Končiny, okr. Trutnov, Královéhradecký kraj
Typ výboje: CG +
Intenzita výboje: 80 kA
Souřadnice výboje dle CELDN: 50°32’21.374″N, 16°0’37.415″E
Souřadnice výboje v terénu: 50°32’25.25″N, 16°0’24.428″
Nadmořská výška v terénu: 450 m n.m.
Rozdíl vzdáleností detekce / skutečnost: 300 m
Zasažený objekt: strom – bříza (20 m výška)
Poškození objektu: uražená koruna, roztříštěný kmen, stopy po opálení


Související odkazy a zdroje dat:

    • Radarové oddělení ČHMÚ
    • Siemens AG
    • Vaisala Oyj

http://www.chmi.cz/meteo/rad/index.html – Oddělení radarových měření ČHMÚ
http://www.chmi.cz/meteo/rad/blesk/ – zpracování bleskových dat ČHMÚ
http://meteosvatonovice.rajce.idnes.cz/Po_zasahu_bleskem_17.8.2009/ – fotogalerie z místa úderu blesku
http://www.youtube.com/watch?v=o0YOgbbM6os – krátké video z místa úderu blesku


Související diskuze na fóru:

http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=32&t=551 – bouřky 17.8.2009