Bouřky ojediněle až místy s přívalovými srážkami,zejména na JZ Slovenska ojediněle pak i s kroupami.
— SITUACE —

Výšková brázda nad západní Evropou (osa přibližně od severu Skandinávie po Španělsko) se bude zvolna přesouvat směrem k východu. V jejím rámci bude nad území střední Evropy postupovat slábnoucí tlaková níže od jihozápadu směrem k severovýchodu, kde by se měla spojit s výraznějším jádrem nad Skandinávským poloostrovem. V rámci této cyklony se nad naše území bude nasouvat od jihu teplá a vlhká, v denníhch hodinách až mírně instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ J SR, JV Morava —

Do ČR a rovněž i do této oblasti by v průběhu noci ze čtvrtku měly dojít srážky – zbytky po MCS z Rakouska a Maďarska. Přitom zrovna komplex, který by v noci měl zasáhnout J/JZ Slovensko by mohl zůstat bleskově aktivní ještě v průběhu noci. Její outflow boundary by pak mohla napomoct iniciaci nových bouřek již v dopoledních hodinách. Další možností by pak bylo, že by velké množství oblačnosti v dopoledních hodinách bude limitovat insolaci a v důsledku toho i zpozdit labilizaci ovzduší – a iniciaci bouřek. Modely GFS i ECMWF přitom pořítají s hodnotami CAPE až přes 1000J/kg, přitom GFS (běh z 12Z) je mnohem optimističtější co do rozložení instability. Rovněž vlhkost v této oblasti by měla být poměrně vysoká (směšovací poměr až přes 11g/kg).
Střih větru (deep layer shear) by měl být spíše slabý (kolem 10m/s) většinou by se pak měl držet ve spodních 3 kilometrech. Bouřky by měly tvořit shluky – multicell clustery. Vzhledem k vysoké vlhkosti, a slabému střihu větru (a tudíž pomalému pohybu bouřek) očekáváme v jejic rámci silné srážky a lokálně jejich vyšší úhrny (přes 30mm/hod). Ojediněle rovněž v rámci pulse storms nevylučujeme výskyt krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde by měly být celkové podmínky pro tvobu bouřek slabší. Model GFS zde udává CAPE spíš pod 500J/kg, model ECMWF je ještě pesimističtější, nejde přes 300J/kg. Vlhkost zde však bude jen o málo nižší než v oblasti označené stupněm 1. Četnost (stejně jako bouřek) silnějších projevů by měla být výrazně nižší, ojediněle však i zde by se mohly objevit úhrny srážek přes 30mm/hod, popřípadě velmi ojedinělé krupobití.