Zejména na V Slovenska možnost až velmi silných bouřek
— SITUACE —

Oblast střední Evropy se nachází na přední straně rozsáhlejší výškové brázdy nad západní Evropou, z té se oddělujují samostatná jádra nízkého tlaku vzduchu. V JZ výškovém proudění na přední straně této mohutné brázdy bude přes JV polovinu střední Evropy k SV postupovat krákovlnná brázda související přízemní mělkou tlakovou níží, po jejíž přední straně proudí zejména nad V Slovensko teplá, velmi vlhká a instabilní vzduchová hmota, ve které se tvoří silné bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ V Slovensko —

Modely předpokládají na V-JV Slovenska mírnou až silnou labilizaci prostředí, kde GFS dává hodnoty CAPE až přes 2500J/kg, ECMWF klade největší labiltu východněji a zůstává lehce střízlivější s hodnotami cape spíše do 2000J/kg. V oblasti je zároveň předpokládán mírný střih větru ca k 15m/s což poskytne dobré podmínky pro vznik organizované konvekce. Očekáváme organizování bouřek do multicel, kde však výraznou roli bude zřejma hrát i okolní orografie. V bouřkách předpokládáme vzhledem k podmínkách na vývoj organizované konvekce možnost výskytu silných krupobití, lze očekávat též silné nárazy větru kolem 20-25m/s a v součinosti s komplikovanou orografii v některých částech regionu kvůli velmi vysoké absolutní vlhkosti lze počítat s výskytem přívalových lijáků, kde s úhrny mohou lokálně přesahovat i 30mm ojediněle nelze vyloučit i přes 50mm. Prozatím vydáváme stupeň dva, hlavně kvůli možnosti větších srážkových úhrnů v bouřkách, otazná ale zůstává možnost labilizace v odpoledních hodinách kvůli nasouvání většího mnoštví konvektivní oblačnosti a jejich kovadlin, do regionu. Nelze tedy vyloučit, žeby 2. stupeň mohl být z oblasti stažen.

— Zbytek územi SR a V Moravy —

Zde lze počítat se slabou až mírnou labilitou prostředí za mírného střihu větru. Výskyt bouřek bude do velmé míry vázán na orografii a to zejména v dopoledních a časných odpoledních hodinách. Organizace bouřek bude do značné míry ovlivněna orografií a tak lze čekat především tvorbu shlukových multicel. V tech lze počítat s výyktem krupobití, ojediněle nelze vyloučit i silnékrupobití, v součinnosti s orografíí pak i v této oblasti může dojí k výskytu přívalových lijáků s úhrny až přes 30mm, v horách na S Slovenska nelze vyloučit ani kolem 50mm. Co se Moravy týče, bouřky zde prošli již během noci a rána, nelze ale vyloučit výskyt ojedinělé bouřky v rámci pohraničních hor se Slovenskem.