Možnost výskytu ojedinělých bouřek, zejména v rámci ČR.
— SITUACE —

Nad Z Evropou se udržuje rozsáhlá výšková brázda se samostatným jádrem nižšího geopotenciálu v oblasti Anglie. Od té vybíhá směrem k VJV přes naše území až nad Černé moře menší výšková brázda, v jejímž rámci se udržují relativně nižší teploty vyšších hladin.
V nižších hladinách a při zemi pak dochází na přední straně cyklony nad Britskými ostrovy k přílivu relativně teplejšího vzduchu nad naše území a tak i slabé labilizaci prostředí za přispění nižších teplot ve vyšších hladinách atmosféry.

— PŘEDPOVĚĎ —

Ranní sondáže naznačují sice vcelku přijatelné teplotní zvrstvení atmosféry pro výskyt konvekce, ale velmi suchý vzduch při zemi. Modelové předpovědi s tím počítají a naznačují během dne příliv vlhčího vzduchu od JV a tak vzestupy rosných bodů na hodnoty kolem 5°C, což je i tak velmi málo. Labilizace prostředí tak bude jen velmi slabá vesměs s hodnotami MLCAPE pod 300 J/kg, což potvrzují i modelové předpovědi(GFS do max. 400 J/kg, WRF pod 300 J/kg), přičemž i dynamika zůstává slabá a tak lze počítat zejména s přeháňkami, během odpoledne i s možností ojedinělé bouřky nebo jen ojedinělých výbojů v rámci přeháněk.