Místy bouřky na středním Slovensku, ojediněle stále s možností slabšího krupobití.
— SITUACE —

Nad střední Evropu se bude postupně od S rozšiřovat výraznější výšková brázda, ta však ještě do pátečního vývoje v našem regionu nezasáhne a tak určujícím pro počasí v naší oblasti bude i nadále zvlněné frontální rozhrání, na jehož jižní straně bude nad Slovensko pronikat teplejší, vlhčí a slabě labilní vzduchová hmota. V rámci postupujícího frontálního rozhraní tak lze v této oblasti počítat s výskytem přeháněk a místy i bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Modelové předpovědi počítají s labilizací prostředí v odpoledních hodinách v řádu několika set J/kg, kdy model GFS naznačuje hodnoty MLCAPE kolem 500 J/kg, zatímco ECMWF zůstává standartně spíše skeptičtější při hodnotách ca do 300 J/kg. Oba modely však počítají se vznikem konvektivních srážek s rámci středního a jižního Slovenska s tím, že během večera by se konvekce mohla rozšířit směrem na V. Zde však modelové počítají jen s velmi malou labilitou, a tak je možné, že zde zůstane pouze u přeháněk a následného trvalejšího deště z vrstevnaté oblačnosti. S ohledem na zpočátku slabý, k večeru mírný střih větru lze počítat spíše se slabší organizací bouřek a tak jen malou pravděpodobností výskytu výraznějších projevů. Kvůli nízko položené nulové izotermě ale stále nelze vyloučit výskyt ojedinělého krupobití s průměrem krup do 1 cm.