Ojedinělé bouřky na Slovensku, zejména na J-JV země
— SITUACE —

Nad střední a V Evropou se rozkládá výškový dlouhovlnný výběžek vyššího tlaku vzduchu uzavřený na SZ rozsáhlou brázdou se samostatnou slábnoucí tlakovou níží v J části, této brázdy. Onen výběžek je spojený s přízemní tlakovou výší nad střední Evropou, ta by měla pomalu slábnout a odsouvat se k SV-V. Na čele této tlakové výše se nachází slábnoucí forntální rozhraní, na jehož V straně je stále přítomná teplejší, vlhká, labilní vzduchová hmota. Ta by se měla dostávat částečně směrem k Z nad Maďarsko a částečně i J Slovensko, kam by měla přinést místy přenáňky a ojedinělě i bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ SR—

Zejména J od N. Tater lze během dne počítat se slabou až mírnou labilizací prostředí díky insolaci. Modely se shodují v lokalizaci konvektivních srážek ale už méně v míře labilizace. Model ECMWF počítá s hodnotami CAPE max. kolem 500 J/kg, což jsou jen slabé hodnoty, zato GFS počítá s CAPE až přes 1200 J/kg, což by stačilo na krátkodobé silnější projevy. Vzhledem k velmi slabému střihu větru, DLS

2010-07-18 19:57:00