Ojediněle až místy bouřky s přívalovými srážkami
— SITUACE —

Nad západní Evropou se opět bude vyvíjet dlouhovlnná výšková brázda. Ve výšce (hladiny kolem 300hPa) se pak nad střední Evropou utvoří slabší tlaková níže, doprovázena v hladině 500hPa už jen short wave. Nad východní Evropou se opět bude držet výrazný výškový hřeben vyššího geopotenciálu. Tento je spojený s tlakovou výší na sever až severovýchod od nás. Po její východní a jižní straně k nám bude proudit od východu teplá a vlhká vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Očekáváme ojediněle až místy silné bouřky, zejména s přívalovými srážkami. Modely naznačují v průběhu dne slabou až mírnou labilizaci ovzduší. Přitom GFS je ve svých odhadech optimističtější (tradičně) a poměrně velkoplošně udává hodnoty CAPE nad 1000J/kg. ECMWF počítá s takovou to labilizací bouze v oblastech jižně od Nizkých Tater. Přitom by měla být i dosti vysoká vlhkost vzduchu. Na relativně velkém území by měla probíhat advekce vzduchu se směšovacím poměrem nad 12g/kg. Vlivem vývoje short wave a výškové níže nad uvažovaným územím by se mohly hodnoty střihu větru v této oblasti zvedat nad 10m/s. Očekáváme spíše slabě organizované bouřky, které by měly tvořit shluky. Vzhledem ke slabému střihu větru by se měly pohybovat jen pomalu. To v kombinaci s vysokou vlhkostí (navíc v horských oblastech) může mít za následek vyšší srážkové úhrny v rámci bouřek (přes 30mm, velmi ojediněle i výrazně ). Rovněž nevylučujeme výskyt ojedinělých krupobití. Bouřková činnost by měla vykazovat vrýazný denní chod. Nástup jejího maxima očekáváme v odpoledních hodinách. K večeru by pak měla postupně slábnout a ustávat.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Pro ostatní oblasti vzhledem k slabé labilitě a velmi slabému střihu větru nepočítámě s tím, že by bouřky měli být doprovázeny výraznějšími projevy. Pohyb bouřek však bude velmi pomalý a ta se mohou vázat na orografii, takže ani zde ale nelze vyloučit výskyt vyšších srážkových úhrnů a le ty by měly většinou zůstat pod 30mm.