Miestami výskyt intenzívnych búrok.
— Situácia —

Počasie v strednej Európe ovplyvňuje vlniaci sa studený front oddeľujúci tropickú vzduchovú hmotu vo východnej a chladnú vzduchovú hmotu v západnej Európe. V prúdení južných smerov do našej oblasti preniká teplý a vlhký vzduch od Stredomoria. Od západu postúpi do našej oblasti tlaková níž, pričom v rámci dynamickej situácie očakávame miernu destabilizáciu troposféry.

— Oblasť stup.č.2 a 1 —

Modely sa v tejto oblasti zhodujú s miernou labilitou prostredia, kde hodnoty MLCAPE budú dosahovať okolo 1500J/kg a rosné body do 20°C pri lifted indexe -5. V juhozápadnom, postupne až južnom prúdení očakávame spočiatku tvorbu búrok, ktoré sa budú viazať na hornatý reliéf Karpát. Zvýraznenie konvektívnych procesov v troposfére bude mať podporu v každých geomorfologických oblastiach. Očakávame tvorbu multicelárnych búrok, ktoré môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, krupobitím a silnými nárazmi vetra v podobe downburstov vzhľadom na ťah zostupných prúdov a hodnoty Delta theta-e indexu. Strih vetra sa očakáva miestami na úrovni 20m/s v hladine 0-6km, kde sa bude prekrývať s miernou labilitou ovzdušia. Najvýraznejší strih vetra bude vo večerných hodinách, kedy môže dosiahnuť v hladine 0-3km 15m/s a v hladine 0-1km 10m/s. Preto v rámci podvečerných a večerných hodín nevylučujeme možnosť vzniku supercelárnych búrok s výskytom silných krupobití(priemer do 4cm), prihliadnúc na schopnosť rotácie ovdzušia pri hodnotách helicity v spodných 3km okolo 400m2/s2. Teplotné a vlhkostné rozloženie troposféry reprezentujú hodnoty K-indexu okolo 35 a Tompson indexu až 40, čo má za následok podporu rozloženia početnosti búrkových systémov oblasti. Pri nízkej hladine kondenzácie nemožno vylúčiť ani výskyt slabšieho tornáda. Vo večerných a nočných hodinách očakávame postup MCS smerom na severovýchod, ktorá môže/môžu byť sprevádzané silnejšími nárazmi vetra na čele a výraznejšiou bleskovou aktivitou. Vzhľadom na predpokladané podmienky vydávame pre južné partie západného, stredného a východného Slovenska až po Nízke Tatry stupeň č.2. Intenzívne prejavy zatiaľ nemožno vylúčiť aj v severných okresoch, kde búrkovú činnosť môžu podporiť pohoria. Pre zvyšok územia a východ Moravy vydávame stupeň č.1, kde by mali byť prejavy nie natoľko výrazné ako vo vyššie spomínanej oblasti.

— Žltá oblasť —

Tu očakáve skôr slabšie búrkové prejavy, vzhľadom na polohu frontu. Búrky však môžu byť sprevádzané vyššími zrážkovými úhrnmi a slabším krupobitím.