Zejména na Slovensku někde až četné bouřky, jež mohou být ojediněle doprovázeny intenzivními projevy.
— SITUACE —

Situaci nad Evropou dominuje výrazná výšková brázda kterou z jihu obtáčí zvolna slábnoucí cyklonálně zakřivený jet streak. V rámci fronty na její přední straně postupuje tlaková níže, dobře vyjádřená jak při zemi,tak ve výšce. V jejím rámci proudí nad části ČR a Slovenska relativně teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota, ve které se mohou tvořit silné až intenzivní bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ V polovina SK(stupeň 2) —

Situace bude výrazná, jak se zdá, zejména z hlediska srážkových úhrnů a možnosti ojedinělých silných krupobití.
Do oblasti postupuje v době psaní předpovědi poměrně aktivní MCS, kdy orientace linie bouřkových buněk, s poměrně pomalým postupem, je téměř paralelní k směru proudění. Podmínky navíc slibují další rozvoj bouřkové aktivity, ať už v rámci samotného frontálního rozhraní, které poměrně stagnuje nad centrální částí Slovenska, či samostatných multicel před ním, čemuž by měla napomoci další labilizace prostředí během dne i díky insolaci a to do hodnot MLCAPE až přes 1200 J/kg podle prognóz modelu GFS, i model ECMWF dává hodnoty CAPE na V Slovenska až přes 1000 J/kg. Co se dynamické stránky situace týče, modelové předpovědi počítají s mírným střihem větru povětšinou kolem 15m/s, přechodně během odpolende lokálně až kolem 20 m/s. Lokálně zesílený střih větru souvisí s maximem J proudění v rámci výškové frontální zóny, co je ale důlěžitější je fakt, že proudění půjde téměř kolmo k některým horským pásmům, což by mohlo napomoci výskytu výrazných srážkových úhrnů, při případné stagnaci, nebo opakovaném postupu bouřkových jader přes některé oblasti.
S ohledem na výše zmíněné skutečnosti vidíme jako hlavní riziko situace přívalové srážky, s tím, že dalším rizikovým faktorem zejména na V Slovenska mohou být též ojedinělá silná krupobití a intenzivní nárazy větru v bouřkách.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1 —

Projevy v této oblasti by měly být již mírnější vzhledem k slabší labilizaci. Zejména na návětří hor však stále očekáváme možnost významnějších úhrnů srážek (přes 30mm/hod). V rámci silnějších bouřek se budou objevovat krupobití, nicméně jejich četnost a intenzita by měla být menší, než v oblasti označené stupněm 2.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Na zbytku území počítáme s možností ojedinělých bouřek a to hlavně v S polovině území, označené žlutou.