Silné srážky, zejména na návětří hor— SITUACE —

Po přední straně mohutné výškové brázdy postupuje směrem k severu až severozápadu retrográdní cyklona. Území ČR a Slovenska přitom ovlivňuje zejména její okluzní fronta, na které se patrně vyskytnou významné srážkové úhrny.

— PŘEDPOVĚĎ —

Očekáváme významné srážkové úhrny, zejména na návětří hor.
Podpora pro uspořádané výstupné pohyby a následnou tvorbu oblačnosti a srážek v rámci cyklony je poměrně výrazná. Vzhledem k pomalému postupu frontálního rozhraní a orientaci proudnic vzhledem k horským pásmům očekáváme nemalé orografické zesílení srážek. Modely se shodují na významných úhrnech zejména v rámci severovýchodní Moravy a SZ Slovenska, zajímavé je, že zatímco GFS uvažuje s nejvýraznějšími srážkami na návětří Jeseníků (což je vzhledem k předpokládanému úhlu mezi proudnicemi a pohořím nejvíce favorizovaná oblast i pro nás) Aladin uvažuje s nejvýraznějšími srážkami na návětří Beskyd. Očekáváme úhrny povětšinou přes 30mm/24 hodin, na horách se mohou vyskytovat úhrny přes 50mm, lokálně, zejména na návětří při zesíleném proudění mohou být i výrazně vyšší.