Ojedinělé bouřky, bez výraznějších projevů
— SITUACE —

Střední Evropa se stále nachází pod vlivem rozsáhlé výškové brázdy jež se postupně vyvinula v samostatnou cyklonu. Při zemi se pak nachází poměrně nevýrazné tlakové pole avšak s brázdou nízkého tlaku zasahující od Ruska a Ukrajiny nad V stř. Evropy, v rámci které očekáváme slabou labilizaci prostředí a výskyt přeháněk a také bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Modely předpokládají jen slabou labilizaci do hodnot MLCAPE obvykle pod 500 J/kg, no na S a SV území pak až kolem 800 J/kg a to za slabé až velmi slabé dynamiky co se týče střihu větru DLS, který by měl zůstávávat na hodnotách pod 10 m/s, na V Slovenska vyjímečně až kolem 10 m/s. Zde očekáváme výskyt bouřek až místy a to zejména v rámci horských oblastí a jejich okolí. Jinde bouřky spíše ojediněle.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Zde budou podmínky slabší než na Slovensku a tak čekáme bouřky spíše jen ojediněle. Labilizace by zde měla býs spíše velmi slabá až slabá s hodnotami MLCAPE v řádu několika málo set J/kg a s bezvýznamným střihem větru. Situace vypadá spíše na přeháňky s možností ojedinělých výbojů blesku, nejslabší podmínky pak budě mít pravděpodobně západ Čech, kde necháváme zelenou. Nelze vyloučit ojedinělé výboje v rámci silnější přeháňky ale pravděpodobnost je zde pod limitními 10%. Trochu lépe na tom je S-SV Morava, kde by bouřky mohly být až místy. S ohledem na marginální podmínky ale nečekáme silné doprovodné jevy bouřek.