Očekáváme ojedinělé bouřky, v některých oblastech bouřky až místy, zejména na J a JZ Čech, kde jsou možné i silnější bouřky.
— SITUACE —

Oblast střední Evropy začíná od Z ovlivňovat výšková brázda spojená s cyklonou ležící Z od Pyrenejského poloostrova. Tato brázda souvisí s přízemní tlakovou níží nad Německem, která se vytvořila na vlnícím se pomalu postupujícím frontálním rozhraním, a jež začne postupně ovlivňovat i počasí v ČR. Před tímto frontálním rozhraním k nám i nadále pokračuje příliv velmi teplé vzduchové hmoty, ve které dochází k slabé až mírné labilizaci prostředí a tak výskytu bouřek, zejména v odpoledních a podvečerních hodinách.

— PŘEDPOVĚĎ JZ Čech —

Pro tuto oblast platí 1. stupeň rizika a to zejména na možný četnější výskyt krupobití, popř. ojedinělé silné krupobití

Modelové předpovědi naznačují slabou až mírnou labilizaci s hodnotami CAPE až kolem 1000 J/kg. GFS dává i vyšší hodnoty, ale to je pravděpodobně v důsledkem obvyklého jarního nadhodnocení absolutní vlhkosti při zemi tímto modelem. Dynamika by měla být lepší než předešlé dny a to nejen z pohledu mírného střihu větru(tj. hodnotami DLS nad 10 m/s), který naznačují modelové předpovědi a potvrzují ranní sondáže z okolí JZ a J Čech, ale i díky tlakové niži nad Nemeckem. Ta souvisí s pomalu postupujícím frontálním rozhraním, jež by mělo během večera a noci začít postupovat od Z-JZ přes území ČR. Předpokládáme organizaci bouřek do multicelárních shluků, popř. menších systému během podvečera a večera , kdy s ohledem na podmínky lze očekávat možnost silnějších projevů bouřek. Zpočátku by šlo hlavně o možný četnější výskyt krupobití, ojediněle nelze vyloučit i silné krupobití, pokud by během podvečera došlo k pospojování bouřek do systému, pak je též možná výraznější elektrická aktivita. Iniciace bouřek bude ale hlavně zpočátku ponhěkud problematická a tak první bouřky očekáváme opět hlavně v rámci horských oblastí a vrchovin s tím, že během večra a noci by se bouřková aktivita měla rozšiřovat i dále do rovinatých oblastí.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Pro tuto oblast necháváme základní stupeň rizika výskytu bouřek, i tak nelze vylouřit ojedinělé krupobití

V této oblasti počítáme se slabší labilizací, ale zejména slabší dynamikou ať už co do podpory iniciace konvekce, tak i co se týče střihu větru, jež by zde měl zůstat slabý s hodnotami DLS pod 10 m/s. I tak nelze vyloučit lokální výskyt krátkodobých krupobití, zejména v oblastech s lokálně zvýšenou labilitou. Organizace bouřek by měla s ohledem na podmínky být slabá a půjde jen o izolované buňky, popř. shlukové multicely. Incicace konvekce bude ale spíše problematická a měla by započít v rámci horských oblastí, postupně během pozdějšího odpoledne a během podvečera je možný přesun bouřkové aktivity do rovinatějších oblastí. Modely rovněž naznačují přetrvání jisté míry CAPE až do nočních hodin a tak nelze vyloučit přetrvání některých bouřek až do pozdního večera nebo noci.