Místy bouřky, ojediněle i silné s možností silných krupobití a přívalových lijáků.
— SITUACE —

V naší oblasti se i nadále udržuje nevýrazné tlakové pole, ve kterém přes střední Evropu jen velmi pomalu postupuje frontální rozhraní. Po jeho přední straně dochází stále k přílivu teplejší, až mírně labilní vzduchové hmoty, ve které lze čekat výskyt bouřek, jež by ojediněle mohly být i silné. V rámci výškového tlakového pole bude docházet ke slábnutí cyklony nad Z Evropy a jejímu „propojování“ s cyklonou nad S Evropou, přičemž mělká brázda, jež se k nám od Z rozšiřuje se bude transformovat na krátkovlnou brázdu postupující během noci přes naše území směrem k VSV, která by mohla napomoci udržení bouřkové činnosti až do nočních hodin a to zejména na území Slovenska.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1, Slovensko, JV-V Morava —

Stupeň 1 je vydán pro JZ polovinu Slovenska a JV a V Moravu, hlavně kvůli riziku silných krupobití a nárazů větru v ojedinělých downburstech, v rámci komplexnějšího terénu nelze vyloučit vyšší srážkové úhrny z bouřek.

Půlnoční sondáže z oblasti naznačují výrazné hodnoty vertikálního teplotního gradientu středních vrstev atmosféry s potenciálem až k mírné labilizaci během dne a s vrstvami suššího vzduchu v nízkých a středních hladinách troposféry. Staniční měření pak ukazují na výrazný vzestup teplot rosných bodů oproti předešlému dni, což značí zvýšení obsahu vlhkosti v atmosféře ale i vyšší potenciál pro možnou labilizaci prostředí během dne díky insolaci. I modelové předpovědi počítají až s mírnou labilizací prostředí a to za hodnot rosných bodů, jež narozdíl od předešlých dnů poměrně dobře odpovídají realitě. Model GFS počítá s hodnotami MLCAPE přes 1200 J/kg lokálně i víc, podobné hodnoty udává model WRF i HiRLAM. To vše při postupně se zvyšujícím střihu větru směrem k západu do mírných hodnot DLS, tedy přes 10 m/s. Nad JZ Slovensko by se během pozdního večera a noci měla nasouvat přední strana výškové krátkovlnné brázdy, jež by mohla zaručit dynamickou podporu pro přežívání již existujících bouřek, popř. i formování nových bouřkových systémů i kvůli stále přítomné labilitě, která by se měla opět udržet i do noci. S ohledem na podmínky lze čekat bouřky v podobě jak izolovaných buněk, tak hlavně multicelárních shluků a později nelze vyloučit organizaci bouřek do měnších systémů, zejména během večera a noci. V rámci bouřkových systémů by pak dalším rizikem mohla být i silnější elektrická aktivita a tedy větší množství výbojů blesku.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1, S-SV-V Čech, Z-S Morava —

Stupeň 1 je vydán pro oblast S, SV a V Čech, část Vysočiny a severní část Moravy a to hlavně kvůli riziku přívalových lijáků s možností vyšších srážkových úhrnů ale i kvůli možnému výskytu ojedinělých krupobití v bouřkách.

Ranní sondáž z Prahy naznačuje též dobrý potenciál pro labilizaci během dne, s výrazným vert. teplotním gradientem mezi hladinami 850 a 700 hPa, stějně jako vysoké vlhkosti ve středních hladinách troposféry. Staniční měření pak ukazují na výrazné zvýšení teplot rosných bodů, zejména v oblasti Polabí ale i v okolí, kdy na některých stanicích chybí jen desetiny °C do 15°C. Střih větru zatím zůstává slabý, na JZ a Z území až mírný, ale během dne by měl lehce zesilovat do hodnot DLS přes 10 m/s. Jako problematická se ale jeví orientace vektoru střihu větru vůči postupu bouřek, ty by se mohly uspořádávat do pásů postupujících podélně zejména pak díky působení lokálních faktorů jako výraznější vrchoviny a hory. Modely zde navíc předpokládají též až mírnou labilizaci s hodnotami MLCAPE opět až přes 1000 J/kg, což spolu s postupně zesilujícím střihěm větru povede rovněž k možnosti výskytu krupobití v bouřkách, ojediněle i silných ale jako hlavní riziko se zde jeví možnost výskytu výraznějších srážkových úhrnů.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde předpokládáme nižší míru labilizace jen do slabších hodnot, popř. labilitu bez podpory střihu větru. To povede spíše k výskytu slabších, húře organizovaných bouřek, ať už izolovaných a nebo v rámci špatně organizovaných shluků. Bouřky by měly být převážně bez výraznějších projevů, ale zejména v rámci V poloviny Slovenska nelze vyloučit ojedinělé silnější krupobití krátkého trvání, popř. i ojedinělý downburst s ohledem na výskyt sušších vrstev ve středních a nízkých hladinách troposféry a předpovídané hodnoty Delta-EPT. V rámci žluté části Čech nelze vyloučit ojedinělý výskyt přívalového lijáku s vyššími úhrny ale zde by úhrny neměly být až tak vysoké jako v jednotkové oblasti.